Header ADS

“Electric Vehicle Asia และ iEVTech 2024”

อินฟอร์มาฯ ผนึกความร่วมมือ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และพันธมิตร ปูพรมจัดงาน “Electric Vehicle Asia และ iEVTech 2024” หนุน ภาคการผลิตอุตฯ EV ไทยสู่ผู้นำของภูมิภาค

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผนึกความร่วมมือกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือภาคอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ นำโดย คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), สถาบันยานยนต์ , สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย , ศูนย์วิจัย MOVE, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และภาคเอกชน จากระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ สานต่อความร่วมมือเดินหน้าจัดงาน “Electric Vehicle Asia และ iEVTech 2024” ชูแนวคิด “EV Ecosystem Transformation Towards Net Zero” วางเป้าปักไทยศูนย์กลางอุตสาหกรรม EV ในภูมิภาคพร้อม ขานรับเป้าหมายไทยเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด เตรียมจัดใหญ่ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางบีโอไอ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 2 หรือ EV 3.5 ในช่วงระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2567 – 2570) เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้เกิดการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนที่ครอบคลุมทั้งรถยนต์นั่ง รถกระบะไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยการร่วมการสนับสนุนการจัดงาน “Electric Vehicle Asia และ iEVTech 2024” ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนที่สำคัญโดยร่วมกันเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม

“เราเชื่อมั่นว่ามาตรการ EV 3.5 และหลากหลายมาตรการต่อจากนี้ แสดงออกถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทย ที่ต้องการผลักดันให้ไทยเป็นฮับยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค และดึงนักลงทุนรายใหม่ให้เข้ามาตั้งฐานผลิตในประเทศ รวมถึงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายเดิมเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร ทั้งระบบการชาร์จ การรีไซเคิลแบตเตอรี่ และการยกระดับ Supply Chain ซึ่งจะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับฐานการผลิตยานยนต์ของประเทศไทย” นายวิรัตน์ กล่าวเสริม

นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) กล่าวว่า วันนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยภาครัฐบาลได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ตามนโยบาย 30@30 ที่ตั้งเป้าการผลิตยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero Emission Vehicle: ZEV) ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปี ค.ศ. 2030 ส่วนในปีที่ผ่านมาในประเทศไทย กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าในประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่นั้นมีอัตราการเติบโตในภาพรวมเติบโตจากปีก่อนหน้าอยู่ที่ราว 690% ซึ่งปัจจัยบวกที่สำคัญมาทั้งจากการส่งเสริมของนโยบายภาครัฐ รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ในวันนี้หันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ มีการสนับสนุนให้ใช้รถสาธารณะไฟฟ้ามากขึ้นอย่างรถเมล์ไฟฟ้า สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในปัจจุบัน ที่หันมาสนับสนุนพลังงานสะอาดมากขึ้น 

นายกฤษฎา กล่าวต่อไปว่า อีกมิติที่สำคัญของระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้า คือสถานี Charging Station โดยข้อมูล ณ สิ้นปี 2566 มีจำนวนหัวจ่ายสาธารณะกว่า 9,600 หัวจ่าย จากสถานีชาร์จทั้งหมดกว่า 2,600 แห่งทั่วประเทศ นับเป็นการเติบโตที่ดี แต่ก็ยังต้องมีการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนให้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้อานิสงค์จากนโยบาย EV 3.0 และ 3.5 ของภาครัฐ ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญของการกำหนดยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ การพัฒนาชิ้นส่วนและห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งทางสมาคมฯ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม EV ในไทย และสำหรับในปีนี้ทางสมาคมฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน EVA 2024 และสัมมนาวิชาการ iEVTech 2024 ภายใต้หัวข้อ “Global EV Industry Transformation Towards Decarbonization”เพื่ออัปเดตเทรนด์ โอกาส ความได้เปรียบของไทย ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้เข้าร่วมและสร้างการรับรู้ถึงยานยนต์พลังงานสะอาดนี้ เราเชื่อมั่นว่าเวทีนี้จะเชื่อมโอกาสและยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคอย่างแน่นอน

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ – ประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงาน Electric Vehicle Asia (EVA) และ iEVTech 2024 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของประเทศไทย ร่วมกับทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และจัดมาอย่างต่อเนื่องกว่า 9 ปี จนเป็นงานที่ได้รับการยอมรับจากผู้คนในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั่วภูมิภาค เพื่อร่วมกันผลักดันเวทีดังกล่าวให้เป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญในการจัดแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดและครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ซึ่งนี้จะสร้างความได้เปรียบที่สำคัญให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะในภาคการผลิตสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของภูมิภาค

“สำหรับการจัดงาน EVA 2024 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “EV Ecosystem Transformation Towards Net Zero” หรือ การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้าสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ปีนี้เราจัดเต็มบนเต็มพื้นที่กว่า 25,000 ตร.ม. พร้อมต้อนรับผู้เข้าชมงานกว่า 33,000 คน จากกว่า 65 ประเทศทั่วโลก โดยได้ปูพรมขนทัพเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยด้านยานยนต์ไฟฟ้ามามากกว่า 250 แบรนด์ จาก 25 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมในทุกห่วงโซ่อุปทานของระบบนิเวศทางธุรกิจของยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Eco System อาทิ มอเตอร์ แบตเตอรี่ ชิ้นส่วน สถานีชาร์จรวมถึงการโชว์เทคโนโลยีทันสมัยจากผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อาทิ  ABB, P80 GO, ATESS, Delta, Huawei, Bossard, Grob, Trumpf, Carl Zeiss, SIP Technology, NTTDATA, WIMA เป็นต้น 

พร้อมกันนี้ยังมีพาวิเลียนนานาชาติกว่า 7 ประเทศ ทั้ง เยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลี จีน สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ และไต้หวัน พิเศษปีนี้ทางสมาคม Korea Battery Industry Association หนึ่งในประเทศชั้นนำด้านแบตเตอรี่นำบริษัทเข้าร่วมกว่า 10 บริษัท ที่สำคัญภายในงานยังมีการจัดสัมมนาในห้วข้อที่สำคัญเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าอย่างรอบด้านกว่า 50 หัวข้อ อาทิ การประชุมนานาชาติด้านยานยนต์ไฟฟ้า iEVTech, EVAT Tech Forum และ ASEAN EV Round Table เป็นต้น อินฟอร์มาฯ เชื่อมั่นว่างานนี้จะเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนไทยเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในทุกห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร และเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า มุ่งสู่ Net Zero Emission อย่างยั่งยืน” นายสรรชาย กล่าวเสริม

ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนผ่านในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยสู่ระดับโลก ที่งาน “Electric Vehicle Asia” และ “iEVTech 2024” โดยจัดขึ้นพร้อมกับงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2024 (ASEW) งานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และระบบกักเก็บพลังงานที่ครบครันที่สุดในภูมิภาค จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและติดตามข่าวสารที่ www.evasia-expo.com.
////////////////


ขอขอบพระคุณในความกรุณาอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ องค์กร :  บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จำกัด                                                                                สอบถามเพิ่มเติม บริษัท ฮิต ทู พับบลิค จำกัด (ที่ปรึกษาด้านงานประชาสัมพันธ์) เกดPR 095-926-2426