Header ADS

รมว.ศธ. เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน

รมว.กระทรวงศึกษาฯ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ภายใต้นโยบาย "เรียนดี มีความสุข" ห้องน้ำในสถานศึกษา "สุขาดี
มีความสุข" เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ระบบอาชีวศึกษา!!

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567
 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาต่างๆ การบริหารจัดการภายใต้นโยบาย "เรียนดี มีความสุข" ห้องน้ำในสถานศึกษา "สุขาดี มีความสุข" เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ระบบอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ ของนักเรียน นักศึกษา ณ ลานความสุข KKWIND STATION ซึ่งเป็นจุดพักผ่อนยามว่างของนักเรียน นักศึกษา และการจัดพื้นที่แสดงต่างๆของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

     โดยมีนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

     วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ยังเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และได้รับรางวัล ที่สำคัญ อาทิเช่น รางวัลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาระดับ 5 ดาว เป็นเวลา 3 ปีซ้อน/รางวัลสถาน ศึกษาพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางประจำปี การศึกษาพ.ศ 2564 /รางวัลสถานศึกษา to be number one ปี พ.ศ. 2565 ตลอดจนรางวัลสถานศึกษาคุณธรรม เป็นต้น./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย