Header ADS

จิณณ์ เวลเนส เปิดตลาดใหม่ศัลยกรรม พลาสติก

จิณณ์ เวลเนส หนึ่งในผู้ให้บริการด้านการแพทย์เพื่อสุขภาพแบบองค์รวมชั้นนําของประเทศไทย ได้ร่วมมือกับ Ahnsungmin Plastic Surgery เพื่อขยายความเชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมความงามและสุขภาพของประเทศ

นายแพทย์บุญ วนาสิน ที่ปรึกษาของจิณณ์ เวลเนส กล่าวว่า การร่วมมือครั้งนี้ เป็นการพัฒนาที่สําคัญสําหรับด้านสุขภาพภายในประเทศไทย 

จิณณ์ เวลเนส ได้มีการวางแผนที่จะสร้างสถาบันด้านความงามที่ศูนย์สุขภาพสหไท โดยจะมีการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ ทั้งจากเกาหลีใต้และนานาประเทศ เพื่อเสริมทักษะให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของ
ประเทศไทย 

ศูนย์สุขภาพสหไทพร้อมให้บริการในปลายปี 2567 ในฐานะศูนย์สุขภาพทางการแพทย์แห่งใหม่ล่าสุดและทันสมัยที่สุดของกรุงเทพฯ 

ศูนย์สหไทตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพ ติดกับโรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง มีพื้นที่กว่า 13,000 ตารางเมตรที่พรั่งพร้อมไปด้วยคลินิกความงามและสุขภาพ ชั้นนำจากประเทศไทย เกาหลีใต้ จีน และสหรัฐอเมริกา

นายแพทย์บุญ วนาสิน ยังได้กล่าวว่าประสบการณ์ของ Ahnsungmin ในอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพ ควบคู่ไปกับแนวทางสุขภาพแบบองค์รวมของจิณณ์ เวลเนส ทําให้เกิดการทํางานร่วมกันที่ทรงพลัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าของเราในอนาคตอย่างมาก 

Ahnsungmin Plastic Surgery ซึ่งเปิดให้บริการในปี 2557 โดย Dr Ahn Sung Min เป็นหนึ่งในคลินิกศัลยกรรมตาชั้นนําของเกาหลีใต้ 

ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ Dr Ahn Sung Min และทีมศัลยแพทย์ด้านความงาม ได้ร่วมมือกับ จิณณ์ เวลเนส เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสําหรับตลาดกลุ่มคนไทยและต่างประเทศ นอกจากศัลยกรรมตาทางทีมศัลยแพทย์ยังมีความเชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมเสริมจมูก ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า ปลูกผม และบริการด้าน
ความสวยความงามอื่นๆ แบบครบวงจร 

ทีมแพทย์จากจิณณ์ เวลเนส ได้รับการฝึกฝนจากทีม Dr Ahn Sung Min และทีมงานในประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเรียนรู้เทคนิคการผ่าตัดใหม่ล่าสุด การร่วมมือครั้งนี้ของจิณณ์ เวลเนส จะช่วยให้ผู้เข้ารับบริการชาวไทยหรือชาวต่างชาติในกรุงเทพฯ สามารถเข้าถึงความเชี่ยวชาญของ Ahnsungmin Plastic Surgery ภายใต้ความร่วมมือของ จิณณ์ เวลเนส

Dr Ahn Sung Min ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Ahnsungmin Plastic Surgery กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นที่ได้นําความเชี่ยวชาญมาสู่ประเทศไทยและมีส่วนร่วมในโครงการสหไทเวลเนสเซ็นเตอร์ 
   และการเป็นพันธมิตรกับ จิณณ์ เวลเนส ช่วยให้เราสามารถแบ่งปันความรู้และการบริการของเรากับตลาดกลุ่มใหม่ ในขณะที่ยังคงรักษาความมุ่งมั่นของเราต่อมาตรฐานการดูแลที่ดีที่สุด