Header ADS

(National Agent Awards) หรือ NAA ครั้งที่ 24

เอไอเอ ประเทศไทย ครองอันดับ 1 รางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ (National Agent Awards) ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567

กรุงเทพฯ 14 พฤษภาคม 2567 - เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัลอันดับ 1 คุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ (National Agent Awards) หรือ NAA ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) ซึ่งในปีนี้มีพลังตัวแทนเอไอเอ พิชิตคุณวุฒิได้จำนวนมากถึง 204 ท่าน จากทั้งหมด 355 ท่าน ซึ่งมาจาก 15 บริษัททั่วประเทศ ตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของพลังตัวแทนเอไอเอ และความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ โดยพิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ในธีมงาน “Gateway to Success”
 
ในการนี้ ผู้ได้รับรางวัล 10 อันดับสูงสุดของตัวแทนประกันชีวิตจากทั่วประเทศ เป็นพลังตัวแทนจากเอไอเอ มากถึง 7 ท่าน ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  เป็นประธานเปิดงานและให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลให้แก่ 10 อันดับแรก ตลอดจนมีผู้บริหารเอไอเอ ประเทศไทย นำโดย คุณดำรงศักดิ์ ขุนทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารตัวแทนภูมิภาค 2 และคุณสลักจิต นิลประเสริฐศักดิ์  ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนช่องทางการขาย เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้พิชิตคุณวุฒิอีกด้วย โดยผู้ได้รับรางวัลตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ที่มีรายชื่ออยู่ใน 10 อันดับแรกมีดังต่อไปนี้
 
อันดับ 1 : คุณเพชรรัตน์ รงค์บัญฑิต เบี้ยประกัน 49,951,943บาท
อันดับ 2 :  คุณวิศรุต วิโรจน์ไพศาลกุล เบี้ยประกัน 47,275,279 บาท
อันดับ 4 :  คุณรสริน โมคา เบี้ยประกัน 28,634,428 บาท
อันดับ 5 :  คุณรัญชิตา พลฤทธิ์ เบี้ยประกัน 27,623,067 บาท
อันดับ 8 :  คุณณัฐพล รุ่งเกียรติวงศ์ เบี้ยประกัน 22,184,817 บาท
อันดับ 9 : คุณตรีนพภูรี ศุภวงศ์วริศ เบี้ยประกัน 20,097,923 บาท
อันดับ 10 : คุณบดินทร์ รามศรี เบี้ยประกัน 19,350,388 บาท
___

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย