Header ADS

72 ปี ตำรวจน้ำ

ตำรวจน้ำ จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 72 ปี

 พล.ต.ต. พฤทธิพงศ์ นุชนารถ ผู้บังคับการตำรวจน้า นำข้าราชการตำรวจในสังกัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกองบังคับการตำรวจน้ำเนื่องใน "วันคล้ายวันสถาปนากองบังคับการตำรวจน้ำ" จุดแรกที่ พระพุทธรูปประจำกองบังคับการตำรวจน้ำ, ศาลพระภูมิ และศาลตายาย, อนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์ เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์, อนุสาวรีย์ พล.ต.อ.ผ่า ศรียานนท์

 จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล แก่สมเด็จพระธีรญาณมุนี และคณะสงฆ์วัดเทพศิรินทร์ นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลแก่ข้าราชการตำรวจดีเด่น, พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ, พิธีมอบเครื่องหมายนักปฏิบัติการใต้น้ำกิตติมศักดิ์ และพิธีประดับยศ ว่าที่ ร้อยตำรวจตรี ในส่วนของตำรวจฝากเรียนไว้กับทหารเรือที่สำเร็จการศึกษาประจำปี2566

พล.ต.ต.พฤทธิพงศ์ กล่าวว่า นับแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2495 ที่กองบังคับการตำรวจน้ำได้ก่อตั้งขึ้นมา พวกเราตำรวจน้ำได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยในน่านน้ำไทย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ดั่งคำที่ว่า ประชาสุข  ทุกน่านน้ำ และในวันนี้ถือได้ว่าเป็น "วันคล้ายวันสถาปนากองบังคับการตำรวจน้ำ" ซึ่งเป็นวันสำคัญยิ่ง ที่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัดกองบังคับการตำรวจน้ำทุกนาย ได้หวนระลึกถึงภารกิจและหน้าที่อันทรงเกียรติ ในการพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อย รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  และเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการอำนวยความผาสุกความยุติธรรมให้แก่ประชาชน 

“โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจน้ำทุกนาย ต่างได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละอุทิศตน แม้บางครั้งต้องเสี่ยงกับภยันตรายจนต้องเอาชีวิตเข้าแลก แต่ก็มิได้ย่อท้อเกรงกลัวด้วยจิตวิญญาณของความเป็นตำรวจมืออาชีพ และ
ขอให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจน้ำทุกนาย ยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรี  ของผู้พิทักษ์สันติราชแห่งน่านน้ำไทย มีจิตสำนึกในหน้าที่ ตั้งมั่นในความถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรม ยึดถือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักสำคัญ” พล.ต.ต.พฤทธิพงศ์ กล่าว