Header ADS

บุก! ปปช.ยื่นหนังสือตรวจสอบ อบต.หนองคล้า ส่อทุจริต

การเมืองท้องถิ่น กำแพงเพชร ร้อนระอุ สมาชิก ส.อบต.หน้องคล้า บุก ปปช.ยื่นหนังสือตรวจสอบ อบต.หนองคล้า ส่อทุจริต 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น.ที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ นายธานินท์ พงษ์พานิช ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า หมู่ที่ 6 พร้อมด้วย นายปัญญา ข่อมขันธ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวดิจิตอลและออนไลน์/ทนายความ ได้เข้ายื่นหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ส่งคณะกรรมการ ปปช.ร่วมไต่สวนกับ คณะกรรมการชุดไต่สวนของจังหวัดกำแพงเพชร กรณีร้องเรียนนายกอบต.หนองคล้า และผู้เกี่ยงข้อง ส่อทุจริต 3 เรื่อง 

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 21พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา นายธานินท์ พงษ์พานิช ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า หมู่ที่ 6 ได้ทำหนังสือร้องเรียนถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ให้ดำเนินการตรวจสอบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชรและผู้เกี่ยวข้อง มีพฤติการส่อทุจริตที่อาจทำให้ราชการและภาครัฐเสียหาย โดยร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยมีพฤติการณ์เชิงทุจริต มี 3 เรื่อง หลักๆคือโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2566(งบประมาณหกล้านห้าแสนบาทถ้วน) โครงการจัดซื้อถุงยังชีพแจกแก่ผู้ติดเชื้อโควิดในตำบลหนองคล้า งบประมาณปี 2565 และการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาแบ่งซื้อแบ่งจ้างงบประมาณไม่ถึงห้าแสนบาท มีเจตนาหลีกเลี่ยงการสอบราคาจ้างเหมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง นั้น

จากนั้น สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดกำแพงเพชร ได้เรียกนายธานินท์ พงษ์พานิช ในฐานะผู้ร้องเข้าให้ไปข้อมูลถ้อยคำในการไต่สวนเบื้องต้น เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2567 ที่ผ่านมา พร้อมนัดการไต่สวนครั้งต่อไปในเดือน ตุลาคม 2567 ดังนั้นนายธานินท์ ในฐานะผู้ร้อง ได้ตั้งข้อสังเกตุและไม่มีความไว้วางใจคณะกรรมการชุดไต่สวนของจังหวัดกำแพงเพชร ชุดปัจจุบัน เพราะผู้ถูกร้อง เป็นถึงนายก อบต.และเป็นผู้กว้างขวางในจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีความคุ้นเคยและสนิทสนมข้าราชการหน่วยงานในจังหวัด นาธานินท์ เกรงว่าจะไม่มีความคืบหน้าและเรื่องที่ร้องเรียนไปจะถูกแทรกแซง จนไม่เกิดผล

ดังนั้นนายธานินท์ จึงได้มายื่นเรื่องถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ เพื่อพิจารณาส่งคณะกรรมการจากส่วนกลางร่วมไต่สวนกับคณะกรรมการชุดไต่สวนของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อความโปร่งใสในการไต่สวนเรื่องดังกล่าว

นายธานนินธ์ กล่าวว่า ตนในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช่จ่ายเงินงบประมาณที่เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชน ที่ทางอบต.นำไปใช้จ่ายในโครงการต่างๆว่าคุ้มค่าหรือไม่ โดยตนตรวจสอบแล้วพบความผิดปกติ 3 โครงการ คือเรื่องการจัดซื้อรถดำเพลิง การจัดซื้อถุงยังชีพ การก่อสร้างถนนคอนกรีต ทั้ง 3 เรื่องนี้ตนพบความผิดปกติหลายอย่าง จนมีการยื่นเรื่องให้มีการตรวจสอบไปที่ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดกำแพงเพชรและสำนักงานปปช.ของจังหวัด แต่เรืีองก็เงียบหายไปไม่เคยได้รับคำตอบอะไรกลับมา จึงตัดสินใจเข้ามายื่นหนังสือให้ทางสำนักงานใหญ่ปปช.ช่วยตรวจสอบ เนื่องจากเกรงว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เป็นคนกว้างขวางในพื้นที่จึงกลัวเรื่องจะเงียบหายไป

นายปัญญา กล่าวว่าวันนี้เข้ามายื่นหนังสือร้องเรียนให้มีการตรวจสอบเรื่องการใช้เงินงบประมาณของอบต.หนองคล้า เพราะร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแล้วเรื่องก็เงียบ จึงหวังว่าที่ปปช.แห่งนี้จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้ามาตรวจสอบให้ความกระจ่างกับชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป


/////////////////////