Header ADS

"ผู้ช่วย อ้อ" เป็นประธานประชุมติดตามผลดำเนินการ งานชุมชนสัมพันธ์ ...

พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี 
ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 4)(สส 2) 
เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยติดตามผลดำเนินการ งานชุมชนสัมพันธ์

28 มิ.ย. 67 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี 
ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 4)(สส 2) 
เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินการ งานชุมชนสัมพันธ์ งานการมีส่วนร่วมของประชาชน และโครงการเครือข่าวการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together) ตามคำสั่ง ตร.ที่ 720/2566 

โดยมี พ.ต.อ.ศราวุธ สวัสดิชัย
รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี (หน.สง.) ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง บุศรา น้อยมหาวัย ผกก.สร.ผอ.สยศ.ตร.
พ.ต.ท.ณวิภาส เทศแย้ม
รอง ผกก.สร.ผอ.สยศ.ตร.
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ณ สำนักงานผู้ช่วย ผบ.ตร. ชั้น 8 อาคาร 1 ตร.