Header ADS

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

พล.ต.ต.ดร.ชยุต มารยาทตร์ ที่ปรึกษา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สน.ตลิ่งชัน และ สน. บางขุนเทียน

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.67  ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น. พล.ต.ต.ดร.ชยุต มารยาทตร์ ที่ปรึกษา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้รับมอบหมายจาก น.ส.เอมอร เสียงใหญ่ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้ร่วมกับ จนท.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดินทางไปทำการตรวจเยี่ยมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สน.ตลิ่งชัน และ สน. บางขุนเทียน เพื่อประเมินความพร้อมของที่ทำการศูนย์และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงาน และประเมินการเป็นต้นแบบศูนย์ไกล่เกลี่ยในเขต กทม.

โดยมี พ.ต.อ.มนตรี  อรุณแสงสองดี ผกก.สน.ตลิ่งชัน 
พ.ต.อ.กฤติเดช จันทร์เพชร
ผกก.สน.บางขุนเทียน
นายภาคิน ปภาณบวรศักย์
นางธวัลรักษ์ หัตถกิจจำเริญ ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ย สน. ตลิ่งชัน และสน.บางขุนเทียน 
คณะทำงานและผู้ไกล่เกลี่ยประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและรอรับการตรวจโดยพร้อมเพรียงกัน  

  พล.ต.ต.ดร.ชยุตฯ ได้กล่าวขอบคุณการทำงาน จากการตรวจประเมินความพร้อมของแต่ละศูนย์อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ พร้อมทั้งกำชับขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ เป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติและมีคุณธรรม 

ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับ พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ.2562 โดยเคร่งครัด เพื่อเป็นที่พึ่งพิงให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป