Header ADS

คอนเสิร์ต "พลิ้วเพลงพรพิรุณ"

"ธานินทร์" นายกสมาคมนักร้องฯ นำทีมขึ้นคอนเสิร์ต "พลิ้วเพลงพรพิรุณ"
.............................................

โค้งสุดท้ายคอนเสิร์ตเชิดชูครูเพลงศิลปินแห่งชาติ สุคนธ์ พรพิรุณ นักแต่งเพลง ที่รู้จักในนาม ครูพรพิรุณ ครูเพลงมี่มีผลงานประพันธ์คำร้องเพลงไทยสากลที่ได้รับความนิยมมากมาย และเป็นผู้ประพันธ์เพลงสำหรับโอกาสสำคัญ เช่น เพลง “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม”,, เพลง "กาญจนาภิเษก", เพลง "72 พรรษานวรัชจักรีมหาราชา" โดยเฉพาะเพลงสถาบันที่มากกว่า 100 บทเพลงจากหลายสถาบัน
ส่วนผลงานเพลงชื่อดังเป็นที่รู้จัก เช่น "ขอให้เหมือนเดิม", "ใจชายใจหญิง", "รางวัลชีวิต", "ฝนหยาดสุดท้าย", "หาดผาแดง", "ใครก็ได้ถ้ารักฉันจริง" ฯลฯ ซึ่งคอนเสิร์ต"พลิ้วเพลง พรพิรุณ" จะจัดในวันอาทิตย์ที่ 9!มิถุนายน 2567 เวลา 12.00 น. ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ (ภายในหอสมุดแห่งชาติ) ท่าวาสุกรี
รับฟังบทเพลงของครูเพลง "พรพิรุณ" จากนักร้องคุณภาพนำทัพโดย ธานินทร์ อินทรเทพ นายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ร่วมด้วย 2 ศิลปินแห่งชาติ วินัย พันธุรักษ์, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส พร้อมด้วย นฤพนธ์ ดุริยพันธ์, สมศรี ม่วงศรเขียว, อุมาพร บัวฝั่ง, จิตติมา เจือใจ, โฉมฉาย อรุณฉาน, อุไรวรรณ ทรงงาม ฯลฯ

คอนเสิร์ต "พลิ้วเพลงพรพิรุณ" แสดงในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 ดำเนินรายการโดยพิธีกรขวัญใจมหาชน ม.ล.ปราลี ประสมทรัพย์
บรรเลงดนตรีโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ และได้รับความสนับสนุนจากกรมศิลปากร ในความเอื้อเฟื้อสถานที่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับบัตนเข้าชมคงเหลือ บัตรราคา 1,000 และ 500 บาท สามารถจองบัตรได้ที่ มล.ปราลี โทร.081-806-1456, มฤมล 09-6324-2241, ชัชวลีย์ 09-7929-1422 แล้วพบกันที่ หอวชิราวุธานุสรณ์ ท่าวาสุกรี ถนนสามเสน กทม.