Header ADS

"ส่งมอบของบริจาค"

ยุทธนา​ หยิมการุณ​ ปธ.ชมรมสายสัมพันธ์ศุลกากร ร่วมกับด่านศุลกากรแม่สอด​ ส่งมอบของบริจาค "ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด" จ.ตาก

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ​ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด หมู่ที่ 9 ตำบลแม่วะหลวง​ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

นายยุทธนา​ หยิมการุณ ประธานชมรมสายสัมพันธ์ศุลกากร และคณะกรรมการ ร่วมกับ นายพิชยา เจริญสันต์
นายด่านศุลกากรแม่สอด​ และเจ้าหน้าที่ศุลกากร​ ร่วมส่งมอบของบริจาค​ เสื้อผ้าเก่า ของเล่น​ อุปกรณ์การเรียน และโต๊ะนักเรียนจำนวน 60 ชุด​ มอบให้แก่​ "ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด” จังหวัดตาก กับโรงเรียนในเครือข่าย ณ ด่านศุลกากรแม่สอด

 โดยมีคณะกรรมการชมรมสายสัมพันธ์ศุลกากร และเจ้าหน้าที่ศุลกากรแม่สอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด ร่วมส่งมอบและรับมอบสิ่งของต่างๆนี้ เพื่อนำมอบต่อให้กับเด็กนักเรียน 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ ทางชมรมสายสัมพันธ์ศุลกากร ร่วมกับผู้ใหญ่ใจดีหลายภาคส่วน ร่วมรับของบริจาคสิ่งของต่างๆ เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนที่ห่างไกลอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดน​ ให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในการสอนหนังสือให้กับเด็กนักเรียน ตามแนวชายแดนต่อไป./

#ชมรมสายสัมพันธ์ศุลกากร
#สมาคมชาวเพชรบุรี
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย