Header ADS

จังหวัดเลยร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย จัดงาน “Loei The Best 2022”

จังหวัดเลยร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย จัดงาน “Loei The Best 2022” เพื่อสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลโดยการส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์มาตรฐานสินค้าจังหวัดเลย (LOEI THE BEST) นำผู้ประกอบการรวม 40 ร้านค้า ร่วมงาน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14 - 18 ก.ย. 65

การนี้ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า “ จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อน อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานาชนิด ที่มีความหลากหลาย สวยงามมากมายหลายแห่ง อาทิ อุทยานแห่งชาติภูเรือ, อุทยานแห่งชาติภูกระดึง, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง, ภูสวนทราย, แก่งคุดคู้, ภูลมโล (แหล่งซากุระใหญ่ที่สุดในเมืองเลย), ภูป่าเปาะ (ได้รับฉายาว่าฟูจิเมืองเลย), สวนหินผางาม (ได้รับฉายาว่าเป็นคุณหมิงเมืองเลย), ภูบักได (ผาหลอกลวง) อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและมีความน่าสนใจ อาทิ ถนนคนเดินวิถีเชียงคาน บ้านไม้เก่าริมโขง อ.เชียงคาน, ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ อ.นาแห้ว, งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย, ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อ.ด่านซ้าย, ประเพณีผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว อ.เชียงคาน รวมถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร อย่างเช่น แมคคาเดเมียนัท กล้วยแปรรูปต่างๆ มะพร้าวแก้ว ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ผ้าฝ้ายแปรรูป เป็นต้น”
ด้านนางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย ผู้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “LOEI THE BEST 2022” กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์มาตรฐานสินค้าจังหวัดเลย (LOEI THE BEST) โดยเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกให้สามารถใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพ ซึ่งสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อ ผู้บริโภค ยกระดับคุณภาพสินค้า เพิ่มช่องทางการตลาดเชิงรุกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการของจังหวัดเลย”
ภายในงานพบกับกิจกรรม ช้อปสนุก สินค้านาทีทองทั้ง On Site หน้างาน และ Online ที่เพจ JJMall - เจ.เจ.มอลล์ ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัล และเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นตลอดทั้งงาน ระหว่างวันที่ 14 - 18 กันยายน 2565 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร