Header ADS

ไม่มีชื่อ

1 ปี เซเว่น อีเลฟเว่น กัมพูชา
ยึดมั่นดำเนินธุรกิจเคียงคู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

เซเว่น อีเลฟเว่น เปิดให้บริการในกัมพูชาครบ 1 ปี ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี เน้นจุดเด่นสินค้าหลากหลายตรงความต้องการ บริการที่เป็นเอกลักษณ์สร้างความประทับใจ ตามปรัชญา “เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข” สร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่
นายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ Managing Director International บริษัท   ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น กัมพูชา กล่าวว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ในกัมพูชาเปิดให้บริการครบ 1 ปีแล้ว โดยร้านสาขามีทั้งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน และภายในสถานีบริการน้ำมัน กระจายอยู่ใน 7 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ ราชธานีพนมเปญ กำปงจาม บันเตียเมียนเจย เสียมราฐ กำปงสะปือ กำปงชนัง และพระสีหนุ ซึ่งเป็นจังหวัดล่าสุดในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และมีแผนขยายต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนกัมพูชาในพื้นที่ต่างๆ และเป็นอีกหนึ่งแรงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกัมพูชา 
“การขยายตัวของสังคมเมืองนำมาซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประชากรมีกำลังซื้อสูงขึ้น คนหนุ่มสาวตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงแปลงได้ดี ที่สำคัญประชาชนกัมพูชาส่วนใหญ่ชื่นชอบสินค้าไทยอยู่แล้ว ประกอบกับเสถียรภาพด้านสังคม และกฎหมายที่สนับสนุนการทำธุรกิจ รวมถึงแรงงานคุณภาพ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมเซเว่น อีเลฟเว่นให้เติบโต ขณะเดียวกัน แนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง ภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักของเศรษฐกิจกัมพูชาก็หนุนให้ธุรกิจต่างๆ ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ” นายชัยโรจน์ กล่าว
สำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจในกัมพูชายังคงยึดมั่นในค่านิยม 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ คือการสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร เช่นเดียวกับที่ซีพี ออลล์ ยึดถือใช้เป็นแนวทางในประเทศไทย โดยเฉพาะเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีเจตนารมย์จะเติบโตควบคู่ไปกับชุมชนและสังคม ส่งมอบสินค้าและบริการคุณภาพ ตรงความต้องการ สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน
“ซีพี ออลล์ มีปณิธานร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน มีนโยบายชัดเจนที่เป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นของกัมพูชา ขณะเดียวกัน ยังจ้างงานคนในพื้นที่ในการขับเคลื่อนธุรกิจ บุคลากรทั้งสายสำนักงาน และสายปฏิบัติการร้าน เป็นชาวกัมพูชาถึงร้อยละ 99 ส่งมอบองค์ความรู้การบริหารจัดการสมัยใหม่ให้คนกัมพูชา ดูแลทุกคนเสมือนครอบครัว ด้วยแนวคิดเข้าใจ เข้าถึง ร่วมพัฒนาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกันให้ทุกคน นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจ และสามารถส่งต่อสู่ทายาทได้อย่างยั่งยืน เรียกว่าร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขานั้น ทุกขั้นตอนเชื่อมโยงสนับสนุนธุรกิจในกัมพูชา ตั้งแต่ผู้ค้าวัสดุ ผู้รับเหมา ช่างซ่อมบำรุง รวมทั้งธุรกิจขนส่งในประเทศ สิ่งเหล่านี้เป็นการช่วยขับเคลื่อน และผลักดันเศรษฐกิจของกัมพูชาโดยตรง” นายชัยโรจน์ กล่าวเสริม
ทั้งนี้ CP ALL (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บมจ. ซีพี ออลล์ ได้รับสิทธิในการจัดตั้ง และดำเนินการร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศกัมพูชา เป็นระยะเวลา 30 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ปี โดยร้านสาขาแรกเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย