Header ADS

สังเกตุการณ์ รับสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ. และติดตามการก่อสร้าง สภ.ยี่สาร..

รองผู้การสมุทรสมุทรสงคราม สังเกตุการณ์ รับสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ. และติดตามการก่อสร้าง สภ.ยี่สาร..

เมื่อวันนี้ 12 ก.ย. 65 เวลา 08.30 น.พ.ต.อ.ธงชัย  เนตรสขาวัฒน์
รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม
เข้าร่วมสังเกตการณ์ในวันเปิดรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

  ต่อมาเมื่อเวลา10.30 น.
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ณ  ห้องสมุทรสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

   ขณะเดียวกัน พ.ต.อ.ธงชัย เนตรสขาวัฒน์ รองผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร เดินทางเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบการก่อสร้าง สถานีตำรวจหลังใหม่ สภ.ยี่สาร ณ ห้องประชุมที่ทำการชั่วคราว สภ.ยี่สาร หมู่ 2 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

  พญาราหู พิราบข่าว 03/สมุทรสาคร