Header ADS

ฟุตบอลการกุศลกระชับมิตร 4 เส้า ช่วยเหลือเด็กยากจนเรียนดี ตามแนวตะเข็บชายแดน

เปิดสนามรัชมังคลา เตะฟุตบอลการกุศลกระชับมิตร 4 เส้า ระดมทุนช่วยเหลือเด็กยากจนแต่เรียนดี ตามแนวตะเข็บชายแดน 

วันที่ 11 กันยายน ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท. )หัวหมาก การแข่งขันฟุตบอลการกุศลกระชับมิตรศึก 4 เส้า ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมระหว่างทีม นศ.หลักสูตร 4ส. สถาบันพระปกเกล้า นศ.วปอ. รุ่น64 นศ.หลักสูตรมหานครรุ่น 9 และข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด 

ก่อนการแข่งขัน นักกีพา และขบวนนักกีฬาพาเหรดพร้อมกัน ณ สนามฟุตบอล ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน ถึงวัตถุประสงค์ว่า เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วม
การแข่งขัน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
และส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการ
จัดกิจกรรมร่วมกัน

จากนั้น พลโทไพศาล งามวงษ์วาน ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดการ
แข่งขันว่า การออกกำลังกาย การมีน้ำใจนักกีฬา ความสามัคคี เป็นสิ่งที่สังคมไทยปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่า การแข่งขันในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการกระชับมิตร กระชับความสัมพันธ์แล้ว ยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสอีกด้วย นับว่าเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพิธียังได้มอบทุนการศึกษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ที่มีความประพฤติดี แต่ยากจนและขาดโอกาสทาง
การศึกษาให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตามสติปัญญา และความสามารถ ภายใต้การดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนโรงเรียน ตชด.ที่เรียนดีในถิ่นทุรกันดาร ตามตะเข็บชายแดน

จากนั้นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขัน และประธานในพิธี พลเอก ชัยวิน ผูกพันธ์ หัวหน้าฝ้ายเสนาธิการสำนักงานรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงกลาโหม มอบถ้วยรางวัลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และกล่าวปิดการแข่งขัน