Header ADS

"บุญเลิศ พุทธเจริญอุปนายกภาคเหนือ สภท." ร่วมงานกฐินสามัคคี วัดซับสมอทอด บึงสามพัน

"บุญเลิศ พุทธเจริญอุปนายกภาคเหนือ สภท." ร่วมงานกฐินสามัคคี วัดซับสมอทอด บึงสามพัน

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565  ที่ วัดซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

พระครูสิริพัชโรภาส
เจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน เจ้าอาวาสวัดซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน พร้อมคณะกรรมการวัด ร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดซับสมอทอด ประจำปี 2565 

โดยมี ส.ส.สุรศักดิ์ 
อนรรฆพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบึงสามพัน, นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย
นายอำเภอบึงสามพัน, นายสมยศ รอดแช่ม(อดีตนายอำเภอบึงสามพัน), นายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลทับสมอทอด, นางสาวสุพัตราพร ตั้งประเสริฐศรี รองนายกเทศมนตรีซับสมอทอด, และนายบุญเลิศ พุทธเจริญ อุปนายกภาคเหนือ
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.58ปี) และเจ้าของไร่มะขามหวาน"ชนิกา"บึงสามพัน 

พร้อมแขกผู้มีเกียรติและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีโดยได้ยอดเงินจำนวน 514,407 บาท  และทางวัดยังได้รับแรงศรัทธาจากญาติโยมผู้ใจบุญ ร่วมออกโรงทานมีอาหาร-เครื่องดื่ม คอยต้อนรับผู้ที่มาร่วมงานกฐินสามัคคี อย่างพอเพียงในปีนี้!!! ขออนุโมทนาบุญ...สาธุ

#จิรพัฒน์ รุจิโชคบวรกุล/แดง บึงสามพัน ผู้สื่อข่าว จ.เพชรบูรณ์