Header ADS

เลขานุการประธาน สตง. นำสายบุญสมทบทุนสร้าง-บูรณะอุโบสถ เมืองกรุงเก่า ขณะที่สมาคมสื่อสายอาชญากรรม สืบสานประเพณีทอดกฐินวัดกลางทุ่งนา จ.นครสวรรค์


เลขานุการประธาน สตง. นำสายบุญสมทบทุนสร้าง-บูรณะอุโบสถ เมืองกรุงเก่า ขณะที่สมาคมสื่อสายอาชญากรรม สืบสานประเพณีทอดกฐินวัดกลางทุ่งนา จ.นครสวรรค์

วันที่ 29 ตุลาคม ที่วัดสองพี่น้อง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ นายไพโรจน์ เทศนิยม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสมชาย จรรยา รองนายกฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคม และพ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมี พระอาจารย์อธิการ สำรวยสทธาธิโก เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุชัย พงษ์เพียรชอบ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

นายไพโรจน์ กล่าวว่า การถวายผ้ากฐินเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนร่วมบุญมาครั้งสมัยพุทธกาล ในนามสมาคมฯ ขอขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจแห่งบุญกุศล คุณงามความดี ที่ทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการนี้ โปรดอภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ คิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการ

นายไพโรจน์ กล่าวต่อว่า ด้วยทางวัดสองพี่น้อง ซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญ ตั้งอยู่กลางท้องนา มีน้ำล้อมรอบ ก่อนหน้านี้เวลาถึงหน้ากฐินจะมีชาวบ้านช่วยกันนำกฐินสามัคคีมาทอด จะได้ยอดปีละ 15,000-20,000 บาท ซึ่งเงินเหล่านี้ไม่พอที่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟ 

ทางคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการวัด ผู้ใหญ่บ้าน จึงพร้อมใจทำบุญกฐินสามัคคีขึ้น โดยปีนี้เป็นปีที่ 5 ที่สมาคมฯทำหน้าที่เป็นสะพานบุญ รวบรวมบุญจากผู้มีจิตศรัทธา ตั้งกองกฐินสามัคคีขึ้นมา เพื่อนำจตุปัจจัยไปทำนุบำรุงวัด 
อีกทั้งทางวัดได้สร้างศาลาอเนกประสงค์ ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์และเตรียมจะสร้างพระอุโบสถ จึงขาดจตุปัจจัยอีกจำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับปีนี้ยอดเงินกฐินที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญ มียอดทั้งสิ้น 717,510 บาท 

ต่อมา วันที่ 30 ตุลาคม ที่วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง เลขานุการประธานตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมคณะผู้มีจิตศรัทธาและสายบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะอุโบสถ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารฌาปนสถาน (เมรุ) โดยมีพระครูปลัด ธณชาติ อติธมมจดโกเจ้าอาวาสวัด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

นอกจากพิธีทอดกฐินแล้ว ทางคณะสายบุญ ยังได้ถวายพระพุทธรูป  “พระศรีธรศาสดา” ขนาดหน้าตักกว้าง 19 นิ้ว 1 องค์  ขึ้นประดิษฐานยังศาลาปฏิบัติธรรม

สำหรับ "พระศรีธรศาสดา" เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องจักรพรรดิ  ขนาดหน้าตัก 19 นิ้ว จัดสร้าง โดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานนามพระพุทธรูปดังกล่าวว่า “พระศรีธรศาสดา” อ่านว่า พระ-สี-ทอ-ระ-สาด-สะ-ดา แปลว่า พระพุทธเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง เพื่อนำไปถวายวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เนื่องในเทศกาลทอดกฐินประจำปี 2565 จำนวน 9 วัด เพื่อให้กับประชาชนผู้ที่สัญจรไปมาในพื้นที่ได้กราบสักการะบูชาเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดีและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

สำหรับยอดการทำบุญถวายผ้ากฐินสามัคคีปีนี้ ที่รวบรวมจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นยอดเงินทั้งหมด 3,365,000 บาท 
//