Header ADS

"ฝนธิป ศรีวรัญญู" คว้ามง เวทีโลก 2 มงกุฎซ้อน สร้างปรากฎกาณ์ใหม่ให้ประเทศไทยบนเวทีโลกฝนธิป ศรีวรัญญู คว้ามง เวทีโลก 2 มงกุฎซ้อน สร้างปรากฎกาณ์ใหม่ให้ประเทศไทยบนเวทีโลก กับรางวัลชะเลิศ Mrs.Heritage International และ รางวัล Environmental Ambassador สร้างความสุขให้คนทั้งประเทศ
กับรองชนะเลิศอันดับ 1 : เนเธอร์แลนด์
รองชนะเลิศอันดับ 2 : อินเดีย
รองชนะเลิศอันดับ 3 : สิงคโปร์
รองชนะเลิศอันดับ 4 :  ฟิลิปปินส์

สำหรับเวที Miss and Mrs. Heritage International เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่สมรสแล้วสามารถเข้าประกวดได้ เนื่องจากให้โอกาสความเท่าเทียมกัน และผู้หญิงที่สมรสแล้ว หรือมีลูกแล้วจะมีมุมมองและประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างสามารถสร้างจิตสาธาณะประโยชน์ให้กับสังคมได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องดีเนื่องจากผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นวัยไหน ก็จะมีความแข็งแกร่งและนุ่มนวลที่แตกต่างกัน 

เวทีนี้เน้นเรื่องของมรดกโลก สันติภาพ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และ การท่องเที่ยว ซึ่งฝนภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ รับเลือกเป็นทูตสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ซึ่งสามารถเป็นกระบอกเสียงให้คนไทยและชาวโลก ในการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างถูกวิธี และสามารถส่งเสริมให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเนื่องจากประเทศไทยมีมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดย UNESCO อยู่ 6 แห่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 3 แห่งและมรดกทางธรรมชาติอีก 3 แห่ง

สำหรับปีหน้าสำหรับการจัดประกวด มีแนวโน้มที่จะจัดขึ้นโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากเป็นประเทศของผู้ชนะเลิศ ซึ่งจะมีผู้ประกวดสาวงาม ผู้มากความสามารถจากทั่วทุกมุมโลกมาประกวดด้วย 

"ฝนขอขอบคุณ ทุกแรงเชียร์ ทุกกำลังใจ ทำให้คะแนนโหวตขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ฝนมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับ ตำแหน่งชนะเลิศ และรางวัลทูตสิ่งแวดล้อมนานาชาติ และจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนชาวไทย แสดงพลังผู้หญิงไทยให้ชาวโลกรับรู้ 

ประวัติ คุณฝนธิป ศรีวรัญญู (ฝน)
CEO บริษัทปุ๋ย ไอออนิค จำกัด
Condo developer
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย