Header ADS

ในหลวงพระราชทานสิ่งของพระราชทาน มอบให้นายอรรถชัย อาจอุดม นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี พลเมืองดีและเยาวชนจิตอาสาที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุถูกไฟฟ้าช็อตที่จังหวัดอุดรธานี

ในหลวงพระราชทานสิ่งของพระราชทาน มอบให้นายอรรถชัย  อาจอุดม นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี พลเมืองดีและเยาวชนจิตอาสาที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุถูกไฟฟ้าช็อตที่จังหวัดอุดรธานี 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ศิวะ  ภระมรทัต ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 เป็นผู้เชิญพระราชกระแสทรงชมเชยและสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ นายอรรถชัย  อาจอุดม นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี พลเมืองดีและเยาวชนจิตอาสาที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุถูกไฟฟ้าช็อตที่จังหวัดอุดรธานี  โดยมี นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย  จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายณัฐพงศ์  คำวงศ์ปิ่น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี นายวิชา  จันทร์กลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เข้าร่วมพิธีฯ ในวันศุกร์  ที่ 4  พฤศจิกายน  2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสันตุสสโก วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี