Header ADS

จัดระเบียบสายไฟตลาดจีนโบราณชากแง้ว

ชลบุรี-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน ร่วมกับ เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ บริษัทสายสื่อสาร และบริษัทเคเบิ้ลทีวี ลงพื้นที่จัดระเบียบสายไฟตลาดจีนโบราณชากแง้ว

วันที่ 24 พ.ย.65 มีรายงานว่า ได้มีพิธีเปิดโครงการปรับปรุงระบบการจำหน่ายไฟฟ้าและจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม สายเคเบิ้ลทีวี และระบบไฟฟ้าสาธารณะ ที่บริเวณหน้าซุ้มทางเข้าตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว ม.10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โดยมี นายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ นายสมเกียรติ เกตุแจ้ เรืออากาศตรีคชรัตน์ ไตรศุภโชค รองนายกเทศมนตรีฯ นายอนุสรณ์ หลวงเมือง ประธานสภาฯ นายวัฒน์ วัฒนสินธุ์ ปลัดเทศบาล นายสมศักด์ ช่างต่อ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน นายธนกร วิสมล รองผู้จัดการ เข้าร่วมพิธี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน ได้ร่วมกับ เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ บริษัทสายสื่อสาร และบริษัทเคเบิ้ลทีวี ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงระบบการจำหน่ายไฟฟ้าและจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม สายเคเบิ้ลทีวี และระบบไฟฟ้าสาธารณะ ภายในบริเวณตลาดจีนโบราณชากแง้ว และบริเวณโดยรอบเพื่อสนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เรื่องการจัดระเบียบสายสื่อสาร ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ป้องกันการเกิดอัคคีภัย ในสถานที่ท่องเที่ยว

โดยจะได้ดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานออกจากเสาไฟฟ้า ปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย เปลี่ยนสายไฟฟ้าที่หมดอายุการ ปักเสา ขนาด 9 เมตร 3ต้น เพื่อรองรับสายไฟฟ้า สายสื่อสารที่หย่อนยาน ปรับปรุงสายมิเตอร์ที่เก่าชำรุด พร้อมตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสาย ที่สุ่มเสียงจะทำให้เกิดอัคคีภัย รวมทั้งติดตั้งชุดเครื่องวัดไฟฟ้าสาธารณะใหม่ ที่ต่อตรงไว้และไม่ได้มาตรฐานในช่วงสภาพอากาศที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย