Header ADS

"อาชีวะแก้ปัญหาทะเลาะวิวาทสร้างความสุขให้ชุมชน เข้มช่วง APEC"

"อาชีวะแก้ปัญหาทะเลาะวิวาท
สร้างความสุขให้ชุมชน 
เข้มช่วง APEC"

วันนี้ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แถลงถึงผลการแก้ปัญหาเด็กอาชีวะทะเลาะวิวาทว่าเมื่อตนเข้ามารับตำแหน่งและได้รับทราบถึงปัญหาที่นักเรียนนักศึกษาอาชีวะทะเลาะวิวาทกันระหว่างสถาบันสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์อาชีวศึกษา ตนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารวางแผนร่วมกัน

โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์
หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมรับทราบและวางแผนร่วมกันเพื่อป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาทไม่ให้ลุกลามหรือสร้างความรุนแรงสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม และได้ประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย มีการตั้งศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ศป.สอศ.) OVEC SAFETY CENTER : OSC เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษา

 ตามหลัก 3 ป คือ ป้องกัน ปลูกฝังและปราบปราม  ไม่เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล แต่มอบหมายให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ได้ร่วมวางแผนและดำเนินการป้องกันเหตุ และประสานงานการแก้ปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง แต่ละวิทยาลัยก็ต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เพื่อร่วมกันทำงานป้องกันเหตุหรือแก้ปัญหาให้ทันท่วงที 

ตนได้แต่งตั้งให้นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยนี้ช่วยดูแลขับเคลื่อนให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ของทุกภาคส่วนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ จากที่ได้รับรายงานก็เริ่มมีทิศทางและแนวโน้มลดลง เป็นไปตามนโยบายของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีมีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย เป็นสถานศึกษาแห่งความสุข ให้เหตุความรุนแรงหมดสิ้นไป

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาสอศ.ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงการประชุม APEC ตนจะมีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูฝ่ายปกครองกลุ่มเฝ้าระวังป้องกันเหตุในกรุงเทพฯและปริมณฑล ทั้ง 7 กลุ่ม ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายนนี้  อีกครั้งเพื่อเน้นย้ำการดูแลรักษาความปลอดภัยตามนโยบายรัฐบาลในช่วงที่มีการประชุม APEC ตนได้ลงพื้นติดตามและให้กำลังใจกับผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชนโดยกำชับผู้บริหารบุคลากรของวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมกานคร และปริมณฑลคอยดูแลสอดส่องนักเรียนนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันเหตุต่างๆ ในช่วงมีการประชุม APEC เพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดี ช่วยกันรักษาภาพพจน์ของประเทศ