Header ADS

Miss Landscapes of the World Thailand 2024

ดร.ปุณิกา เพ็ญสุวรรณ NATIONAL DIRECTOR Miss Landscapes International Thailand  สุดปังจัดงานแถลงข่าวการประกวด Miss Landscapes of the World Thailand 2024 เฟ้นหาสาวงามผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นตัวแทนระดับประเทศสู่เวทีระดับโลก

 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ลานโอเชี่ยน ฮอลล์ ชั้น บี บลูพอร์ต หัวหิน  ดร. ปุณิกา เพ็ญสุวรรณ ผู้อำนวยการประกวดเวที MISS LANDSCAPES OF THE WORLD 2024 และ สาวงาม Miss Landscapes 2024 ตบเท้าเข้าร่วมในการแถลงข่าว เพื่อกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ รวมไปถึงได้เปิดตัวผู้สนับสนุนสำหรับกองประกวดในปี 2024 ครั้งนี้ด้วย 
                
โดยภายในงานได้มี นายอติชาติ ชัยศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ประธานการแถลงข่าว  มี  ดร. ปุณิกา เพ็ญสุวรรณ ผู้อำนวยการประกวดเวที MISS LANDSCAPES OF THE WORLD 2024 / นายธงดนัย แดงอวบ เจ้าของลิขสิทธิ์เวทีประกวด / นางสาวจิราวรรณ บุญฤทธิ์ รอง ผอ.ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ / นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ / นางประนอม ชูภู่ ประธานชมรมหัวหิน Women club / นายมงคลพัฒน์ ทิพยจันทร์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ MISS LANDSCAPES OF THE WORLD 2024 / ดร.รัชดาภรณ์ เกตุเทศ Manger Director / นางสาวมายด์ จามิญชญา เตชะมนต์ ผู้บริหาร Memory Clinic &Wellness Center / คุณอมราภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา / คุณธนนันทน์ แก้วพวง / คุณมณีรัตน์ ศรีวิบูลย์ / ดร.รณิดา นกไทยเจริญ CEO NOKTHAI / คุณวิลาสินี โฆษิตชัยวัฒน์ ร่วมแถลงข่าว     

โดยมีนายเอก ทองศรีสุข รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ตัวแทนผู้บริหารบลูพอร์ต หัวหิน , ดร.นันทนัฎฐ์ ตาละลักษมณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี หน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าว   พร้อมเปิดตัวสาวงามตัวแทนจังหวัด ต่างๆ ที่มาในธีมชุดราตรีผ้าไทย  และแฟชั่นโชว์Hot runway จากวาดาบายสินี  โดยนางสาวสุธาสินี พรมเลี่ยม 
                 
 ซึ่งการแถลงข่าวในครั้งนี้ทางดร. ปุณิกา เพ็ญสุวรรณ ผู้อำนวยการประกวดเวที MISS LANDSCAPES OF THE WORLD 2024 ได้กล่าวถึงการจัดการประกวดจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปีนี้ ซึ่งจะมีกิจกรรมการเก็บตัวสาวงามในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 2-4 กรกฏาคม 2567 ณ โรงแรมรอยัลพาวิลเลี่ยน หัวหิน ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนสำหรับห้องพักของผู้เข้าประกวดในการเก็บตัวและทำกิจกรรม ซึ่งเวทีการประกวด Miss Landscape Of The World Thailand 2024   เป็นเวทีที่มุ่งให้ผู้เข้าประกวดเน้นการรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นเวทีสะท้อนและสร้างความตระหนักเรื่องของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของผู้เข้าประกวด      

   
รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าประกวดได้มีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดต่างๆและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเชิงอนุรักษ์ โดยผู้เข้าประกวดจะมาจากการประกวดในแต่ละจังหวัด เพื่อหาตัวแทนของจังหวัด ไปประกวดต่อในระดับประเทศ ในส่วนของรางวัลสำหรับการประกวดที่จะจัดขึ้นในปีนี้นั้น รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท  (หนึ่งแสนบาท) พร้อมมงกุฎเพชรมูลค่า 200,000 บาท (สองแสนบาท) และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

ข่าว งานแถลงข่าวการประกวด Miss Landscapes of the World Thailand 2024 เฟ้นหาสาวงามที่รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นตัวแทนระดับประเทศสู่เวทีระดับโลก