Header ADS

พัดแห่งความภักดี

จิตรกรรมนักเรียนบนพัดจีน 🏆ชิงถ้วยกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี การศึกษา 2567 

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567  ที่ผ่านมาพิธีเปิดงาน^จิตรกรรมนักเรียนบนพัดจีน^🏆ชิงถ้วยกระทรวงวัฒนธรรม  ครั้งที่1 ประจำปี การศึกษา 2567 ณ ห้อง Grand ballroom ชั้น 3 โรงแรมอโนมา สี่แยกราชประสงค์ ( ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลเวิร์ล) 

  🎷จัดโดยชมรมพุทธศิลป์ศิมาลัยทรงธรรม ร่วมกับกลุ่มศิลปาศรี ร่วมถวายพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจ 

  🎻ประธานจัดงาน หม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธุ์ ประธานฝ่ายสงฆ์พระครูภาวนาธรรมจารย์  เจ้าอาวาสวัดศิมาลัยทรงธรรม,ประธานเปิดงาน , นายกก่อตั้งสมาคมโรตารีราชพฤกษ์ คุณธงชัย นิติกุล เทพหัสดิน ณ อยุธยา ภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติจากสมาคมสตรีไทยสากล ,สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย, มูลนิธิครูของแผ่นดิน เซเลบิตี้ คุณอี้ แทนคุณ จิตต์อิสระ นักแสดงในสังกัดค่ายมหามงคลฟิล์มทางช่อง 9 MCOT HD , สภาศิลปินทำความดีเพื่อศาสนา ,ชมรมผู้สื่อข่าวออนไลน์ 
             
🎷เนื่องในวโรกาสมหามงคล 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระรามาธิดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่าน โครงการ "กล้า 9 ยั่งยืน" 
การสร้างงานจิตรกรรมบนพัดจีบ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ "บวร" และทุนการศึกษาประจำ 2567 กว่า 50,000 บาท  ร่วมแข่งขันวาดภาพบนพัดจีบ เพื่อสื่อถึงอุดมการณ์ แห่งความจงรักภักดีของ พสกนิกรชาวไทยที่มีต่อสถาบัน ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อย่างสร้างสรรค์

🎷หม่อมหลวงอภิชัย ชยางกูร ประธานนำพิธีอาศิรวาทสมเด็จพระกนิษฐาฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ การแสดงวิพิธทัศนาระบำพัดลีลาจากกลุ่มพหุวัฒนธรรม
         
📣ซึ่งรางวัลและมอบใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่คณะกรรมการตัดสิน     อาจารย์ชัชวาล รอดคลองตัน,อาจารย์ พลุตม์ มารอด,อาจารย์ สมเพ็ชร หวานชิต


❤️ผู้ได้รับรางวัลในระดับมัธยมต้น
ชนะเลิศระดับ มัธยมต้น ได้แก่
📌เด็กหญิง ณภัทรสร  ศิลปะชัย โรงเรียนสาธิตศิลปากร
รองอันดับ1 มัธยมต้น ได้แก่
📌เด็กชาย นิธิพัฒน์ อิศวรเวทวุฒิ 
โรงเรียนวัดสุทธิ
รองอับดับ2 มัธยมต้น ได้แก่
📌 เด็กชาย ธราธิป แสงวิเชียง 
โรงเรียนวัดสุทธิ
💛 ผู้ได้รับรางวัลในระดับมัธยมปลาย
ชนะเลิศระดับ มัธยมปลายได้แก่
📌 นายดลสันตร์ พรมมาตร
โรงเรียนสาธิตศิลปากร 
รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่
📌 นายอานุรักษ์ ขอโคกกรวด
 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
📌 นายทยุติ รามจิตร 
โรงเรียนสาธิตศิลปากร
ซึ่งรับโล่รางวัลและมอบใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงวัฒนธรรม


     ทั้ง 2 ระดับชั้น พร้อมด้วยรางวัลชมเชยอีก 28 รางวัล รวมทั้งสิ้น 34 รางวัล ทั้งนี้ ๙๙ ผลงานยอดเยี่ยมจะนำมาจัดแสดงในนิทรรศการ “ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มบารมีองค์จักรีมหาวิชราลงกรณ์ ร่วมกับผลงานของกลุ่มศิลปินชั้นนำ

 การจัดงานครั้งนี้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปะวัฒนะธรรมจากการวาดภาพศิลปินนักเรียนเพื่อถ่ายทอด วัฒนธรรม โดยใช้ศิลปะการวาดสีสัน แต่งแต้มสีสันลงไปบนพัดจีบเพื่อให้เกิด ถ่ายทอดวัฒนธรรมและยังมีประโยชน์ให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในผลงานให้กับเยาวชนที่ได้ร่วมโครงการเป็นสำเร็จ มีผลงานศิลปะวาดภาพบนพัดจีบกว่า 200 ชิ้นผลงานจาก 10 โรงเรียนชั้นนำได้แก่
1.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
2.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
3.โรงเรียนโยธินบูรณะ
4.โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
5.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศืลปากร
6.โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม
7.โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
8.โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
9.โรงเรียน เตรียมอุดมพัฒนาการ รัชดา
10.โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีได้แก่ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มศิลปาศรีโทร. 094-6544229/Email:mahabune@gmail.com

#กล้า ๙ ยั่งยืน
#สโมสรโรตารี ราชพฤกษ์