Header ADS

"หมอสงค์" คืนสนามการเมืองนครพนม

คืนสนามการเมืองนครพนม หมอสงค์ผนึกเสียงสนับสนุนจากยงยุทธ วิชัยดิษฐ

23 เมษายน 2567 ณ บ้านพักท่านยงยุทธ วิชัยดิษฐ บุคคลสำคัญของวงการเมืองไทย หมอสงค์ บูรณ์พงศ์ และ ท่านยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตรองนายกรัฐมนตรีไทย ได้มีโอกาสพบปะกัน หลังจากที่ห่างหายจากการเมืองไทย นับเป็นการพบกันครั้งสำคัญ

ในความสัมพันธ์ที่ผูกพันนี้ ท่านยงยุทธได้ให้คำปรึกษาและสนับสนุนอย่างเต็มที่ ต่อแผนการที่ หมอสงค์จะลงสมัครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โดยมีเป้าหมายในการนำพาจังหวัดนครพนมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและรอบด้าน การสนับสนุนจากยงยุทธ นับเป็นแรงผลักดันที่สำคัญสำหรับหมอสงค์ในการก้าวเข้าสู่เวทีการเมืองอีกครั้ง ด้วยความหวังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

การพบกันระหว่าง 'นักปราชญ์และนักสู้' นี้ ไม่ได้มีเพียงแค่การแลกเปลี่ยนความเห็นทางการเมือง แต่ยังมีการแบ่งปันวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของจังหวัดนครพนมและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า หมอสงค์มุ่งหวังที่จะใช้ประสบการณ์และความเข้าใจในเรื่องราวและความต้องการของชาวจังหวัดเพื่อผลักดันนโยบายและโครงการที่สามารถตอบสนองได้อย่างตรงจุด

การเลือกตั้งนายก อบจ.ครั้งนี้ อาจเป็นตัวตั้งตัวตีของการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในการเมืองไทย ด้วยความเข้าใจและการสนับสนุนจากท่านยงยุทธ และด้วยความมุ่งมั่นของหมอสงค์ ซึ่งพร้อมจะนำความเปลี่ยนแปลงที่มีพลังและประโยชน์สูงสุดมาสู่จังหวัดนครพนมและแวดวงการเมืองของไทย