Header ADS

วัดป้อมฯ ห่มผ้าพระพุทธวชิรปราการ สรงน้ำพระแบบรามัญ ...

วัดป้อมฯ ห่มผ้าพระพุทธวชิรปราการ สรงน้ำพระแบบรามัญ ...

เมื่อเวลา 14.00 น. วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 ที่ชั้นล่างพระอุโบสถ์ จตุรมุข 2 ชั้น วัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง ถ.วิเชียรโชฎก ต.มห่ขัย อ.เมืองสมุทรสาคร คณะสงฆ์นำโดย พระราชปริยัติคุณ เจ้าอาวาส ประกอบพิธี ทำบุญ บังสกุลอัฐิบรรพบุรุษ พระครูสาครสีลโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

 โดยมีประชาชนนำอัฐฐิร่วมบังสกุล หลังเสร็จพิธี พระภิกษุและสามเณร ประชาชาจะนำผ้าผืนใหญ่หลายสิบเมตรเดินแห่ขึ้นสู่พระอุโบสถ์ โดยมีเทวดานำหน้านำขึ้นห่มองค์ พระประธาน พระพุทธวชิรปราการ ( หลวงพ่อเพชร)

 หลังเสร็จพิธีชาวบ้านที่มาร่วมงานทั้งชาวไทย ชาวมอญรามัญ แรงงานข้ามชาติ ร่วมกันเล่นสงกรานต์สรงน้ำพระแบบรามัญที่ทางวัดจัดเตรียมไว้โดยทำเป็นรางน้ำด้วยท่อ พีวีซี แยกหลายทางให้ไหลไปตามทางเข้าในกระโจมที่พระภิกษุ สามเณร รอรับน้ำ ส่งสัญญาณเทน้ำลงในรางไกลเจ้าในกระโจมที่พระสงฆ์ นั่งรอสรงน้ำกันอย่างสนุกสนาน แล้วจึงไปรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคล เทศกาลวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย

  พญาราหู พิราบ 03/สมุทรสาคร