Header ADS

"ท่านชายอ้น" แต่งชุดลายดอก ร่วมสนุกกับประชาชนที่ประชาชื่น ...

"ท่านชายอ้น" แต่งชุดลายดอก ร่วมสนุกกับประชาชนที่ประชาชื่น

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ท่านอ้น วัชรเรศร วิวัชรวงศ์  พบปะประชาชน แบบ สงกรานต์ ให้ประชาชนที่เข้าพบใส่ชุดสงกรานต์ลายดอก ที่โรงเรียนอนุบาลอิสรานนท์ ถนนประชาชื่น ซอยสามัคคี ท่านอ้นแต่งตัวสบายชุดลายดอกร่วมสนุกกับประชาชนที่เข้าพบสวมเสื้อลายดอก ตามประเพณีสงกรานต์ มีผู้สูงอายุมา ฟ้อนรำ ให้กับท่านอ้นในชุดไทย สงกรานต์ ประชาชนที่เข้าพบมี.คุณนฤมล พานโคกสูง (หยาดฟ้า) ประธานโครงการดาราพาสุข คุณธนากร สิริบุญสุข (เฮียเคี้ยง) สมาคมการค้าไทยจีนกวางตุ้ง นายยาน ดิง (ยาน) นายฉวงเบียว จาง (เบียว) นางธนันท์ธร จาง (นา) คุณมาดามสุกานดา มิตรศาสตร์ คุณมนัสนันท์ พระสว่าง พี่ต๋อย วริษฐา เกริกกฤตยา ท่านแม่ชีเจนนี่ และมีบุคคลที่น่ารักอีกท่านนึงคือ นายก เอลวีส คลับ ไทยแลนด์  คุณโกวิท ไชยศิริศรีสงคราม เป็นผู้อยู่เบื้องหลังจัดงานนี้ 

บรรยากาศในงานประชาชนมีความสุขและปราบปลื้มที่ท่านอ้น ท่านไม่ถือพระองค์ แต่งตัวสบายๆ ใส่เสื้อลายดอกร่วมงานก่อนวันสงกรานต์ รำลึกถึงความเป็นไทย และเทศกาลสงกรานต์ซึ่งไม่ได้จัดมาหลายปี เนื่องจากโรคระบาดโควิด ซึ่งทำให้ประเพณีหยุดไปหลายปี มาปีนี้ท่านอ้นร่วมสนุกแล้ว ทำให้เทศกาลสงกรานต์มีสีสันขึ้น