Header ADS

HEALTHY HERO


สสส. สานพลัง มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เดินหน้า ปลุกกระแสสังคม เล่นกีฬา ออกกำลังกาย รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า-ป้องกันโรค NCDs ขยายผลกิจกรรม “วิ่ง HEALTHY HERO” ดึง เยาวชน ดวลคลิป TikTok ชิงกว่า 500 รางวัล ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 พ.ค. นี้

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2567 ที่โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มีเป้าหมายลดอัตรานักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เน้นการสร้างกระแสทางสังคม สร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพด้านการควบคุมยาสูบและอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านการสนับสนุนกลไกเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ผ่านมา 

ได้พัฒนาหลักสูตร GenZ Academy ให้ความรู้เรื่องกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พัฒนากิจกรรมด้านควบคุมยาสูบทั้งในและนอกโรงเรียนผ่านชมรม GenZ กว่า 200 ชมรม รวมถึงสานพลัง มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย สมาคมนิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม Healthy Hero เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs ในมหาวิทยาลัยทุกภูมิภาค มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 3,000 คน

“สสส. เร่งเสริมศักยภาพเยาวชนให้เป็นผู้สื่อสาร User-generated content (UGC) โดยขยายผลกิจกรรม Healthy Hero จัดการประกวดคลิปสั้น HEALTHY HERO รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs แบ่งเป็น 2 หัวข้อ 1.Healthy Hero ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า 2.Healthy Hero วิ่งไกลโรค NCDs ผ่าน TikTok : HealthyHero.TH กำหนดให้ผู้เข้าร่วมผลิตสื่อรูปแบบคลิปวิดีโอความยาว 1 นาที เน้นความคิดสร้างสรรค์ช่วยสร้างการจดจำ เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมโพสต์ติดแฮชแท็ก #HealthyHero #บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย #ห่างไกลโรคNCDs #สสส. #TiktokforGood เพื่อลุ้นรับรางวัลกว่า 500 รางวัล ตั้งแต่วันนี้ 9 เม.ย.–9 พ.ค. 2567 ผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ TikTok : HealthyHero.TH เว็บไซต์ www.thaihealth.or.th และ www.ashthailand.or.th” นพ.พงศ์เทพ กล่าว

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า มูลนิธิ มุ่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าผ่านการสื่อสารในเชิงบวก เนื่องจากค่านิยมและความเข้าใจผิดเรื่องความร้ายแรงของบุหรี่ไฟฟ้า เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น ผลสำรวจการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชนไทย อายุ 13-15 ปี 6,700 คน ในโรงเรียนทั่วประเทศ พบเยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มเป็น 17.6% ในปี 2565 จากเดิมอยู่ที่ 3.3% ในปี 2558

 เทียบเท่ากับเพิ่มขึ้น 5.3 เท่า เนื่องจากเข้าถึงง่าย และการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทบุหรี่ รวมถึงเรื่องทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อบุหรี่ไฟฟ้า การแก้ปัญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าจึงต้องให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มุ่งเป้าหมาย 2 เรื่อง (1.) ช่วยเหลือผู้สูบ ให้เลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า (2.) ป้องกันไม่ให้เยาวชนไปเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า มุ่งเป้าให้เกิดกระแสสังคมลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ รวมถึงทำให้เยาวชนเห็นคุณค่าในตัวเองจากการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สื่อที่ดี ลดความเสี่ยงยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

นายธัชพล จิโรจน์วีรภัทร ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย กล่าวว่า กิจกรรม HEALTHY HERO เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs ที่ผ่านมา 3 สนาม เน้นขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการมีกิจกรรมทางกาย ควบคู่กับรณรงค์สร้างความตระหนักถึงอันตรายจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า

 รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้เยาวชนรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า และป้องกันไม่ให้เยาวชนเสพติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า บนระยะทาง 5 กม. สนามต่อไปจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จ.เชียงใหม่ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Healthy Hero ห่างไกลโรค NCDs และบุหรี่ไฟฟ้า

ช่องทางการสมัคร : https://forms.gle/mSs85nNc9FnPNwT87


……………..

Footage : สสส. สานพลัง มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่https://youtu.be/vj7v4rz5S3w?si=3ub-ib9UE5mlcdQF


https://youtu.be/LWOT1TdbjXM?si=7jG0LCZymP4k6mx7