Header ADS

กระตุ้นการท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ททท. จับมือ TikTok Thailand เปิดตัวกิจกรรม “สงกรานต์ 2567” ร่วมสืบสานวัฒนธรรมผสานวิถีใหม่ กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศช่วงเทศกาลสงกรานต์  
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือ TikTok Thailand ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิม
ฉลองวันขึ้นปีใหม่ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยสู่สากล พร้อมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรม “สงกรานต์ 2567” เชิญชวน
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย และสร้างประสบการณ์ที่ดี
ในการท่องเที่ยว พร้อมลุ้นรับของรางวัล โดย นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมในวันนี้ ( 1 เมษายน 2567) 
ร่วมด้วย นางสาวชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy - Thailand, TikTok และนายพิสุทธิ์ โรจน์เลิศ
จรรยา Heads of Operations – TikTok, Thailand ณ Creator House by TikTok ชั้น 4 สยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) กล่าวว่า การท่องเที่ยวภายในประเทศมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนไทยจำนวนมากออกเดินทางไปทั่วประเทศ ทั้งการเดินทางกลับไปอยู่กับครอบครัวใน
วันปีใหม่ไทยและการเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวพักผ่อน โดย ททท. คาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 
ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2567 บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจะมีการเดินทางอย่างคึกคักมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะส่งผลให้เกิดรายได้ทางการท่องเที่ยวรวมประมาณ 24,420 ล้านบาท โดยจะมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 4,299,500 คน-ครั้ง และใช้จ่ายสร้างรายได้หมุนเวียน 15,660 ล้านบาท ขณะที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย 
510,000 คน สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 8,760 ล้านบาท เติบโตประมาณร้อยละ 49 จากปี 2566  
และในปัจจุบันที่สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) กลายเป็นสื่อกระแสหลักในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนทั่วโลก 
โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม TikTok ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก และให้ความสนใจกับเนื้อหาทห่ี ลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความบันเทิง ข่าวสารทั่วไป รวมไปถึงด้านการท่องเที่ยว TikTok จึงนับเป็นช่องทางสำคัญในการนำเสนอการ
ท่องเที่ยว รวมถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการส่งต่อและสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวแก่ผู้ติดตาม หรือผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ก่อให้เกิดรายได้สู่
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไป 

นางสาวชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy - TikTok, Thailand กล่าวว่า "TikTok ใน
ฐานะแพลตฟอร์มเพ่ือทุกคนและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เล็งเห็นว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่มีคนไทยต่างพากันสนุกสนานครื้นเครง และเป็นช่วงที่การท่องเที่ยวมีความคึกคัก จึงต้องการสนับสนุนการสร้างสีสันช่วงเทศกาลผ่านการมอบพ้ืนที่ดิจิทัลสำหรับสร้างคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มให้เต็มไปด้วยความ
บันเทิงและยังสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ทั่วประเทศ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ และเปิดโอกาส
ทางธุรกิจการท่องเที่ยวในชุมชนทั่วประเทศ พร้อมทั้งอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย ให้เป็นที่เลื่องลือไปใน
ระดับโลก” 

นายพิสุทธิ์ โรจน์เลิศจรรยา Heads of Operations – TikTok, Thailand เสริมว่า "ที่ TikTok เรามีความพร้อมในด้านเครื่องมือการทำคอนเทนต์ดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนผู้ใช้ให้สร้างคอนเทนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งยังมีคอมมูนิตี้ครีเอเตอร์ที่แข็งแกร่งที่มีบทบาทเป็นผู้นำทางความคิดในหลากหลายด้าน โดยเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างคอนเทนต์อย่างสร้างสรรค์ พร้อมเชื่อมโยงกลุ่มคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเข้าหากัน
ผ่านพ้ืนที่ส่วนกลางอย่าง #สงกรานต์2567 #สุขทันทีที่เที่ยวสงกรานต์ และ #TikTokพาเที่ยว ให้ผู้ใช้ได้มีส่วนร่วม
สร้างสรรค์แหล่งรวมความรู้และความบันเทิงเก่ียวกับประเพณีไทยที่ได้รับการยอมรับระดับโลก" 

กิจกรรม “สงกรานต์ 2567” เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของไทย และสร้างประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่ยว โดยสร้างสรรค์ VDO Content รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว 
ในประเทศไทยที่สื่อถึงสุขทันทีที่เที่ยวสงกรานต์ ในรูปแบบของคุณ พร้อมเล่าบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยว เผยแพร่
ผ่านช่องทาง TikTok ส่วนตัว พร้อมติดแฮชแท็กที่กำหนด จากนั้นตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ (Public) พร้อมลุ้นรับ
ของรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท โดยมีรายละเอียดวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสร้างสรรค์ VDO Content รีวิวสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่สื่อถึงสุขทันทีที่เที่ยวสงกรานต์ ในรูปแบบของคุณ พร้อมเล่าบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวเผยแพร่ผ่านช่องทาง TikTok ส่วนตัว 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้อง ติดแฮชแท็ก #สงกรานต์2567 #สุขทันทีที่เที่ยวสงกรานต์ และ #TikTok
พาเที่ยว 

3. เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโพสต์ คลิป VDO พร้อมติดแฮชแท็กที่โครงการกำหนดเรียบร้อยแล้ว จากนั้น
ตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ (Public) 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 19 เมษายน 2567 โดยจะคัดเลือกคลิปที่มียอดวิวและยอดกดถูกใจสูงสุด 38 อันดับ และทำครบถูกต้องตามกติกาที่ระบุไว้ จำนวน 38 รางวัล ประกาศ
รายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ผ่านช่องทางกล่องข้อความ TikTok  

ททท. เชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรม “สงกรานต์ 2567” ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้ และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล เพ่ือสร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าประทับใจและ
แตกต่าง ผ่านเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้สู่อุตสาหกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว และก่อให้เกิดเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มั่งคงอย่างยั่งยืนต่อไป 

------------------------------------------------------------------- 

กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ)่ 
1600 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพทห์มายเลข 0 2250 5500 โทรสารหมายเลข 0 2250 5681 E-mail : prdiv5@tat.or.th