Header ADS

“ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2024 Presented by LG”

จัดใหญ่! วิ่ง ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2024 Presented by LG คาดกว่า 8 พันคนเข้าร่วม ขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย ยกระดับมาตรฐานสู่สากล

สมาคมก้าวท้าใจ  ผนึกกำลัง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ บริษัท แอลจี อีเลตทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันจัดยิ่งใหญ่การแข่งขันวิ่ง “ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2024 Presented by LG” ณ ลานกิจกรรมท้องสนามหลวง ในวันที่ 16 มิถุนายนนี้ โดยคาดว่าจะมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 8,000 คน ขับเคลื่อนให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้น พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการแข่งขันสู่งานเดิน-วิ่งระดับสากล