Header ADS

The Best Medical Healthcare Brand

เครือ รพ. พญาไท-เปาโล ได้รับยกย่องให้เป็น The Best Medical Healthcare Brand  ในงาน The People Awards 2024 

     เครือ รพ. พญาไท-เปาโล ขึ้นแท่นผู้นำด้านสุขภาพ ล่าสุดคว้ารางวัล The Best Medical Healthcare Brand ในหมวดธุรกิจการแพทย์ในประเทศไทย จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อให้การตัดสินรางวัลในครั้งนี้มีข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องแม่นยำ มีความน่าเชื่อถือ ทันต่อความเคลื่อนไหว ครอบคลุมรอบด้านทุกความแตกต่างหลากหลาย

 โดยมี คุณอนันต์ ลือประดิษฐ์ บรรณาธิการอำนวยการ และผู้ร่วมก่อตั้ง The People เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล ในงาน The People Awards 2024 โดยทีมผู้บริหารของโรงพยาบาลฯ นำโดย คุณศุภกร พะวันนา ผู้อำนวยการสายการตลาดเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล พร้อมด้วย คุณวนิดา เศรษฐเศวต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารการตลาดองค์กร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เข้ารับรางวัลดังกล่าว 

     ซึ่งเกณฑ์การตัดสินได้คัดเลือกองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านต่างๆ 5 รางวัล จากองค์กรที่เข้าเกณฑ์จำนวน 100 Finalists โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาเน้นเรื่อง “คน” ที่ไม่หยุดพัฒนา สอดคล้องกับการให้ความสำคัญเรื่อง “People Branding” ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือให้คนไปดูแลคน ซึ่งงานนี้จัดโดย The People ซึ่งเป็นสื่อในเครือ Nation Group ประกอบด้วย กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก, สปริงนิวส์ ,The Nation, ฐานเศรษฐกิจ และ The People  

     รางวัลนี้นับเป็นอีกความสำเร็จร่วมกันของพนักงานทุกระดับที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพัฒนา ‘คน’ ที่เป็นหัวใจสำคัญขององค์กร ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการสร้างนวัตกรรมที่ดูแล ‘คน’ ดังคำที่ว่า “นวัตกรรมที่ดีที่สุด คือ คนที่ไม่หยุดพัฒนา” ภายใต้แคมเปญ Fight for Better หรือ ‘ดีที่สุดไม่มี มีแต่ดีขึ้น ดีขึ้น และดีขึ้น” คำพูดติดปากของคนในเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล องค์กรที่อาศัยแรงขับเคลื่อนจากความดีและความเก่งของทุกคน สู่เป้าหมายสร้างคนเพื่อให้ดูแลคน