Header ADS

"ขนอม 4" ประชุมแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่และข้างเคียง ...

พ.ต.ท.รณภพ รำเพยเพชร รอง ผกก.สส.สภ.ขนอม (ขนอม4) ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อวางมาตรการ ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่และข้างเคียง

เนื่องจากสถานการณ์ลักทรัพย์(ปาล์ม)ในพื้นที่ หมู่4 ต.ท้องเนียน เพิ่มขึ้นโดยมีนัยยะสำคัญ และสถานภาพอาชญากรรม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด และบุคคลคลุ้มคลั่งทางจิตเวชรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค.67 เวลา13.30 น. ณ.อาคารอเนกประสงค์วัดท่าจันทร์
 พ.ต.ท.รณภพ รำเพยเพชร รอง ผกก.สส.สภ.ขนอม (ขนอม4) โทร.0635462253
พร้อมด้วย

1.กำนัน จตุพล(พล) คงเพชร
2.ผู้ใหญ่ (ฉู ) โชคชัย เสนเรือง
3.ดต.จัตตุพร ปฐมวงศ์หัวหน้าป้อมสายตรวจราชมงคล-บ้านโฉ
4.พี่น้องประชาชน ผู้มีอาชีพเกษตรกรรม(สวนปาล์ม) และเจ้าของลานปาล์ม ผู้รับซื้อ
ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อวางมาตรการ ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่และข้างเคียง จำนวนผู้ปฎิบัติ 45 คน

ผลการปฎิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วน และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้วยกัน การเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่ การออกตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมในห้วงเวลาอาชญากรรม ปรับแผนการตรวจเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงเวลาเกิดเหตุ ออกตรวจลานปาล์มป้องกันคนร้ายเอาปาล์มมาขายโดยไม่ถูกต้อง


 #เพจข่าวนุชอินเตอร์นิวส์ออนไลน์//รายงาน