Header ADS

“อินเตอร์แมค – พลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2024”

“อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์” ดึงความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
ดันไทยสู่เป้าลดการปล่อยมลพิษในภาคการผลิตเป็นศูนย์ 
กระหึ่มจัดงานใหญ่ “อินเตอร์แมค – พลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2024”

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ นำทัพความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนไทยสู่เป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) เตรียมกระหึ่มจัดงานใหญ่ “อินเตอร์แมค 2024” และ “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2024” ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2567 ไบเทค บางนา

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าสำหรับธุรกิจ อุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่กำลังเติบโตชั้นนำระดับโลก เปิดเผยว่า การดำเนินงานของอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ฯ มาอย่างยาวนาน และในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงเรื่องของความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องไปกับทิศทางอุตสาหกรรมโลก เป็นที่มาของการจัดงานในปีที่ 40 ของ “อินเตอร์แมค 2024 : INTERMACH 2024” งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำของอาเซียน ภายใต้แนวคิด “Bridging Manufacturing Solution Towards Net Zero Carbon” และ “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2024 : Plastics & Rubber Thailand 2024” งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติกและยางแห่งอาเซียน ภายใต้แนวคิด ‘Step to Net Zero Carbon’ 

ทั้งนี้ เพื่อตอบรับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิตสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) และส่งเสริมความพร้อมแก่นักอุตสาหกรรมสำหรับการมาของมาตรการ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่จะส่งผลต่อการส่งออกสินค้าไปสู่ยุโรป และเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยเลี่ยงไม่ได้ การจัดงานในปีนี้ยังมีความพิเศษ โดยอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ฯ และ เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย ได้ร่วมมือกันจัดงานร่วมกันเป็นครั้งแรกอีกด้วย 

ประเทศไทย นับเป็นผู้เล่นรายสำคัญในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัยของภูมิภาคและระดับโลก ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในตลาดโลก โดยไทยเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกและยางชั้นนำในตลาดสำคัญ ๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และภูมิภาคอาเซียน ฯลฯ อุตสาหกรรมพลาสติกและยาง ยังเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมปลายทาง อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ การก่อสร้าง และพลังงานสะอาด เป็นต้น

ทั้งนี้ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับการเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติ ได้จับมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันยานยนต์ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย รวมไปถึงอีกกว่า 40 องค์กรพันธมิตรชั้นนำ ฯลฯ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่แก่นักอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ตั้งแต่ขนาดใหญ่จนถึงขนาดย่อมให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี และโซลูชั่นการผลิต เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงเทคโนโลยีในการผลิตพลาสติกและยางอย่างครบครัน ตลอดจนองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อเสริมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในการลดมลพิษจากกระบวนการผลิตตามแนวคิดแห่งความยั่งยืน
ปีนี้ “อินเตอร์แมค 2024” และ “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2024” ยังจัดงานร่วมกับ “ซับคอนไทยแลนด์ 2024” งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจชั้นนำของอาเซียน และ “ไทร์เอ๊กซ์โป เอเชีย 2024 (TyreXpo Asia 2024)” งานอุตสาหกรรมยางล้อระดับนานาชาติแบบครบวงจร เพื่อเชื่อมโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการไทย และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พบกับนักอุตสาหกรรมมากกว่า 47,000 ราย

ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) กล่าวว่า การนำระบบอัตโนมัติมาปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การปรับใช้ระบบอัตโนมัตินี้จำเป็นต้องครอบคลุมทั้งระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ในสายการผลิต ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการการผลิตและองค์กร การเชื่อมต่อข้อมูลขึ้นสู่ Cloud Computing ข้อมูลเหล่านี้จะทำให้โรงงานนั้น ๆ สามารถวัดผลผลิตและของเสีย ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงสายการผลิตให้ลดความผิดพลาด และผลพลอยได้ก็คือการลดจำนวนของเสีย และการลดลงของคาร์บอนในสายการผลิต
ทั้งนี้ TARA ได้ร่วมมือกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ต ในการจัดงาน IAR (Industrial Automation and Robotic Show) ภายในงานอินเตอร์แมค 2024 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาสายการผลิตของภาคอุตสาหกรรม และร่วมแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นในการจัดงานและพาผู้ประกอบการในกลุ่มสมาคมเข้าร่วมงานในปีนี้ นอกจากนั้นยังใช้เป็นพื้นที่ให้สมาชิกสมาคมนำสินค้ามาแสดงเพื่อการซื้อขาย มีการจัดพื้นที่ให้สัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ถึง 8 หัวข้อ และมีการจัด Panel Discussion Forum เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ทั้งหมดนี้ทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดการพัฒนาในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์  

สำหรับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้มาร่วมแสดงในงานพลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ GC ที่มุ่งสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 โดย GC เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน การันตีด้วยรางวัลทั้งในและต่างประเทศ  โดย GC เป็นบริษัทหนึ่งเดียวในโลกที่ได้รับการจัดอันดับจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ในกลุ่ม World Index ให้เป็นที่ 1 ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ 5 ปีต่อเนื่อง จาก S&P Global ได้นำนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากพลาสติกใช้แล้วในครัวเรือน หรือ Post-Consumer Resin (PCR) เช่น ขวดน้ำ PCR PET หรือ rPET รูปแบบต่างๆ ขวด PCR HDPE หรือ rHDPE เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากไบโอพลาสติก เช่น ถุง แก้ว หลอด เป็นต้น รวมถึงผลิตภัณฑ์ Upcycling และผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกล้างทำความสะอาดเครื่องจักร (Purging Compound) ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง และสามารถใช้งานได้จริง
มาร่วมกันผลักดันภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อีกขั้นของความสำเร็จ “ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon)” ไปพร้อมกันในงานอินเตอร์แมค 2024 และพลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2024 พร้อมด้วยงานซับคอนไทยแลนด์ 2024 และไทร์เอ๊กซ์โป เอเชีย 2024  ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่ https://ers.ubmthailand.com/prt24 
ติดตามรายละเอียดงานอินเตอร์แมค 2024 เพิ่มเติมได้ที่ www.intermachshow.com และงานพลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2024  www.plasticsrubberthailand.com  


สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: บริษัท เมคอะเว็ลท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ดรรชนี นวลเขียว (มุ้ม) โทร. 097-919-6546, e-mail: duchanee.mw@gmail.com 
ศิมาภรณ์ แสนสิงห์ (กระแต) โทร. 092-279-4963, e-mail: simaporn.pr@gmail.com