Header ADS

“ไม่ชอบมาพากล”

“ไม่ชอบมาพากล”  กระทรวงศึกษาธิการพร้อมตรวจสอบการจัดซื้อแบบเรียนของสถานศึกษาในราคาที่สูง แต่มีคุณภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่ขณะนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาหลายแห่ง ได้ทำจัดสั่งซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ในราคาที่สูงแต่มีคุณภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็น จนเป็นที่สงสัยของสังคมว่าอาจจะมีความไม่ชอบมาพากล หรือมีผลกระโยชน์อื่นใดเกิดขึ้นในการจัดซื้อหนังสือดังกล่าวหรือไม่ และมีกระแสเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทำการตรวจสอบกรณีดังกล่าวว่า เรื่องนี้ตนพร้อมรับที่จะดำเนินการไปตรวจสอบ แม้การจัดซื้อแบบเรียนจะเป็นเรื่องเสรีของสถานศึกษาในการเลือกซื้อแบบเรียนก็ตาม แต่กระบวนการที่มีความไม่ชอบมาพากล สถานศึกษาก็จะต้องตอบสังคมให้ได้ ดังนั้นตนขอไปดูระบบการจัดซื้อแบบเรียนก่อนว่ามีการดำเนินการอย่างไร ซึ่งทุกอย่างจะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ส่วนจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมตรวจสอบกับสถานศึกษาในการจัดซื้อแบบเรียนด้วยหรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้ ตนคิดว่ายังไม่ต้องให้ ป.ป.ช. ร่วมตรวจสอบ แต่ ศธ. ขอตรวจสอบด้วยตัวเองก่อน หากมีความไม่ชอบมาพากลจริง ก็จะต้องมีจัดการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สพฐ.ได้มีหนังสือแจ้งเพื่อเน้นย้ำไปแล้วว่า การจัดซื้อหนังสือเรียนจะต้องพิจารณาถึงคุณภาพ ความทันสมัย ความเหมาะสมกับการเรียน และทางโรงเรียนก็จะต้องจัดซื้อในราคาที่ สพฐ.จัดงบฯไปให้ เพราะหากมีราคาแพงกว่า ทางโรงเรียนก็จะต้องตอบผู้ปกครองและสังคมได้ และมอบหมายให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจสอบเรื่องนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ในการจัดซื้อหนังสือเรียน แต่ละโรงเรียนจะมีกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ผอ.โรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ดังนั้น การที่โรงเรียนจะจัดซื้อหนังสือเรียนจากที่ใด ก็จะต้องผ่านกรรมการ 4 ฝ่ายนี้ก่อน

"ฝากประชาชนและผู้ปกครองช่วยกันตรวจสอบ เฝ้าระวัง หากพบมีการจัดซื้อผิดปกติ ป.ป.ช.ก็จะดำเดินการกับผู้กระทำผิด ดูว่าหนังสือที่ซื้อมีคุณภาพหรือไม่ และราคาประหยัด เพราะนโยบายที่ผมให้ไปในภาพรวม คือ ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด ถูกต้อง คือ ต้องถูกต้องตามระเบียบกฏหมาย รวดเร็ว หนังสือต้องส่งทันเปิดเทอม ประโยชน์ คือ หนังสือนั้นต้องเป็นประโยชน์กับนักเรียน ประหยัด คือ ประหยัดกับนักเรียน ก็ขอให้นำหลักการนี้ไปปฏิบัติ หนังสือซื้อที่ไหนก็ได้เสรี แต่ต้องตอบสังคมได้" รมว.ศธ. กล่าวทิ้งท้าย

#ศึกษาธิการ #สพฐ #จัดซื้อ #แบบเรียน