Header ADS

"พรรคไทยก้าวหน้า" จัดประชุมสัญจร ครั้งที่1/2567 จ.นครนายก

 "พรรคไทยก้าวหน้า" จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสัญจรครั้งที่1/2567 ณ.ห้องประชุมโรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก 

เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2567 พรรคไทยก้าวหน้า จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสัญจรครั้งที่1/2567ณ.ห้องประชุมโรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก 

โดยมีดร.วัชรพล บุษมงคล หัวหน้าพรรค พลเอกสิทธิ์ สิทธิมงคล ประธานที่ปรึกษา ดร.ภูชิสส์ ศรีเจริญ เลขาธิการ ส.ส.ไชพยามวาน มั่นเพียรจิตต์ อดีตส.ส.วัชรินทร์ ศรีสถาพร พร้อมคณะกรรมการบริหาร หัวหน้าสาขา และคณะที่ปรึกษาพรรค เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายในการขับเคลื่อนพรรคไปสู่เป้าหมายพร้อมสนองตอบความต้องการพี่น้องประชาชน