Header ADS

"อภิวิชญญ์" นั่งหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชน

พรรครวมพลังประชาชน จัดประชุมตั้งพรรค เลือก ‘อภิวิชญญ์’ นั่งหัวหน้า ชูนโยบายช่วยเหลือประชาชนคนรากหญ้าและประเทศชาติ

วันนี้ (10 มึ.ค. 2567) ที่หอประชุม หมู่บ้านเมืองประชา ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ได้มีการประชุมจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ ภายใต้ชื่อ “พรรครวมพลังประชาชน” 

พร้อมเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหาร โดยมีประชาชนเข้าร่วมประชุมกันอย่างคับคั่ง โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งพรรคและตัวแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุมและสังเกตการณ์

สำหรับผลการเลือกตั้งผู้ที่ได้รับดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชน คือ นายอภิวิชญญ์ ทิพย์รัตน์ พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ ได้แก่ นายนิติพัฒน์ รัตนเดชดำรงค์ เลขาธิการพรรคฯ, นางสาวชัญญพัชร์ โมอินทร์ รองเลขาธิการพรรคฯ, นางสาววิไล คุ้มเจริญ เหรัญญิกพรรคฯ, นายสหพัฒน์ เพ็งเรือง นายทะเบียนพรรคฯ, นางสาวเอกสุพร พิมเพิ่ม ผู้ช่วยนายทะเบียนพรรคฯ, นายอมรศักดิ์ ขุนรักษ์เฉี้ยง โฆษกพรรคฯ, นายภาคภูมิ สามพรานไพบูลย์ ผู้อำนวยการพรรคฯ, นางศิริรัตน์ เพ็งเรือง  กรรมการบริหารพรรคฯ, นายสุชิน ดิษฐ์เล็ก กรรมการบริหารพรรคฯ และนายประสิทธิ์ พึ่งพงษ์ กรรมการบริหารพรรคฯ

นายอภิวิชญญ์ ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชน เปิดเผยว่า อุดมการณ์ในการก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชน เป็นพรรคเกิดขึ้นจากประชาชน โดยประชาชน และพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชน 

โดยเฉพาะประชาชนคนรากหญ้า ถึงแม้พรรครวมพลังประชาชนจะเป็นพรรคน้องใหม่ แต่ก็มีผู้สนับสนุนและที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และมีความรู้ ความสามารถทางการเมืองที่ยาวนาน  โดยอุดมการณ์ที่สำคัญเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ซึ่งถือว่าเป็นพลังคนรุ่นใหม่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติให้มีอำนาจประชาธิปไตยที่แท้จริง 

ซึ่งทางพรรครวมพลังประชาชนจะเป็นพรรคน้องใหม่ไฟแรงที่พร้อมจะทำงานเพื่อประชาชนทุกภาคส่วนและประเทศชาติ ตามสโลแกนพรรคที่ว่า “จากประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน”

#พรรครวมพลังประชาชน #พรรคการเมืองใหม่ #เพื่อประชาชน