Header ADS

"Enhancing Thailand Tourism 2023"

"Enhancing Thailand Tourism 2023" งาน TravelTech Conference สุดยิ่งใหญ่
ยกระดับธุรกิจท่องเที่ยวไทย สู่จุดหมายใหม่แห่งอนาคต

กรุงเทพฯ 7 กันยายน 2566 -- บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการบริการและสินค้าท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล” (Enhancing Thailand Tourism 2023) งาน Travel Tech Conference ที่ยิ่งใหญ่สุดในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Enabling Tomorrow’s Destination ยกระดับธุรกิจท่องเที่ยวไทย สู่จุดหมายใหม่แห่งอนาคต ในรูปแบบ Hybrid Event โดยระหว่างวันที่ 15-24 กันยายน 2566 ผู้ที่สนใจสามารถรับชมคอนเทนต์ทาง Virtual Platform www.enhancingthailandtourism.com และเข้ารวมงาน Onsite Event ในวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 3 อาคาร True Digital Park สุขุมวิท 101

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “สถานการณ์ในปัจจุบันการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยไปข้างหน้า ในขณะที่หัวจักรด้านเศรษฐกิจอื่นๆ ประสบปัญหา อาทิ การส่งออกหดตัว หนี้สาธารณะที่สูง เป็นต้น ดังนั้นทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมจึงมีบทบาทสำคัญที่จะผลักดันวาระของประเทศในการนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศ รวมถึงการสนับสนุน การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพื่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ และการกระจายรายได้ที่เกิดจากภาคการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น” ททท. จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปรับตัวเพื่อเปิดรับแนวทางใหม่ ๆ รวมทั้งปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยเพิ่มขีดความสามารถการทำธุรกิจและการตลาด 

ซึ่งโครงการ Enhancing Thailand Tourism 2023 ที่ ททท. ร่วมให้การสนับสนุนนี้ จะเป็นเวทีขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว จะสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการของตนตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ในขณะเดียวกันยังเป็นการขยายโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Travel Tech) รวมถึงเปิดตลาดให้นักพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลได้เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการโดยตรง เพื่อให้เกิดการจับคู่นวัตกรรมกับความต้องการด้านนวัตกรรมของภาคท่องเที่ยวให้เกิดการจ้างงานหรือใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดย ททท. มุ่งเน้นผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง เสริมคุณภาพของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งมอบประสบการณ์มีคุณค่า มุ่งสู่ความยั่งยืน โดยในปี 2567 ททท. คาดว่าแนวโน้มรายได้จะกลับสู่ภาวะปกติ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการท่องเที่ยว ก้าวสู่ High Value and Sustainable Tourism ในการผลักดันเป้าหมายรายได้ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ได้ 3 ล้านล้านบาท”

นายพิชิต  มิทราวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า “SME D Bank ให้ความสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวให้พร้อมกลับมาเดินหน้าธุรกิจได้เต็มศักยภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสุดท้ายของปี 2566 เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว หรือไฮซีซั่น ภาคธุรกิจท่องเที่ยวจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจึงมีความต้องการเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปใช้ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการหรือปรับเปลี่ยนธุรกิจ ดังนั้น SME D Bank จัดเตรียมสินเชื่อพิเศษไว้พร้อมบริการวงเงินมากกว่า 10,000 ล้านบาท เช่น  สินเชื่อ “SME D พร้อม” จุดเด่นสามารถกู้ได้สูงสุดถึง 120% ของราคาประเมินหลักประกัน สามารกกู้ได้ทุกกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี และสินเชื่อ “SME Speed Up” วงเงิน 4,000 ล้านบาท สามารถกู้ได้แม้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยใช้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงินจำนวน นอกจากนี้มีการจัดโปรแกรมพัฒนาฟรีแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่สนใจ ผ่านโครงการ “SME D Coach” บริการคำปรึกษาและแนะนำธุรกิจโดยทีมโค้ชมืออาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน ควบคู่พาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ เช่น อบรม สัมมนา จับคู่ธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนั้นสำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยใช้สินเชื่อจาก SME D Bank มาก่อน หากยื่นกู้และเบิกใช้วงเงิน ตั้งแต่ 1-50 ล้านบาท ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566 จะได้รับโปรโมชั่นพิเศษ “Cash Back” มูลค่าสูงสุด 60,000 บาท”

ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า “สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อต่อโจทย์เป้าหมายระดับประเทศระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2566-2570) กับตัวเลข 30:30 ทั้งในด้านการเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจดิจิทัลต่อ GDP เป็นร้อยละ 30 และการขยับอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของไทยให้ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 30 โดยกลไกขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้ไปถึงเป้าหมายนี้ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด Digital Transformation & Adoption ในกระบวนการดำเนินงาน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจหลัก ได้เปลี่ยนผ่านการทำงานและการทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจ ในปีนี้ทาง ETDA ได้มีการปล่อยผลสำรวจ SMEs Digital Maturity ที่มีข้อมูลความพร้อมของ SMEs ในอุตสาหกรรมต่างๆ กับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และผลจากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังมี Gap ด้านความพร้อมอยู่ 
การดำเนินงานของ ETDA จึงได้ดำเนินงานร่วมกับ Partner เพื่อให้เกิดกระบวนการส่งเสริมทั้งในด้านความรู้ และการหานวัตกรรม โซลูชัน หรือแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ความต้องการในอุตสาหกรรม เช่น การจัดหลักสูตร 2TX หรือ Tech Transformation Expedition สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในรูปแบบ Digital Tourism ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมกลุ่มผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลไปพร้อมกันผ่านกิจกรรม Hack for GROWTH ที่เฟ้นหาโซลูชัน นวัตกรรม เพื่อช่วยธุรกิจท่องเที่ยวให้เติบโตทางด้านรายได้และพัฒนาบุคลากรในองค์กรไปด้วยกัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสต่อยอดธุรกิจให้กลุ่มผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย รวมถึงการมีบริการรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการ e-Tax Invoice และ e-Receipt ที่จะช่วยในกระบวนการทำงาน และลดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังต้องทำงานอย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป ควบคู่ไปกับการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการดำเนินงานของ ETDA ในระยะยาวด้วย”

นายกฤติเดช ทองเพิ่ม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “หลังจากโควิดผ่านพ้นไปแล้ว เราจะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแรง ปัญหาที่พบ เรื่องแรกคือเงินทุน ที่จะนำมาใช้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและปรับปรุงธุรกิจ เรื่องที่สองคือเรื่องความรู้ที่จะนำมาพัฒนาธุรกิจและทำการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตลาดในยุคดิจิทัล สามคือเทคโนโลยี ต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการมีโอกาสในการเข้าถึงและรู้จักนวัตกรรมต่างๆ ค่อนข้างน้อย ดังนั้น โครงการ Enhancing Thailand Tourism นี้ เป็นอีกโครงการที่มีแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเติมนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ให้ได้เข้าถึงเครื่องมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มและสร้างโอกาสทางธุรกิจ พร้อมรองรับเทรนการท่องเที่ยวในอนาคตอีก 10-20 ปีข้างหน้า ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวต้องให้ความสำคัญ ปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี เพื่อเติบโตได้อย่างยั่งยืน”

นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “งาน Enhancing Thailand Tourism 2023 จะเป็นงาน TravelTech Conference อีกหนึ่งงานสำคัญของภาคการท่องเที่ยว โดยจะจัดในรูปแบบ Hybrid Event โดยแบ่งเป็นการจัดงานทาง Online และ Onsite ระหว่างวันที่ 15-24 กันยายน 2566 ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยงาน
• Online Event ทาง Virtual Platform (www.enhancingthailandtourism.com ) ในวันที่ 15-24 กันยายน 2566 งานสัมมนาออนไลน์ 10 วันที่อัดแน่นด้วยหัวข้อที่ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ โรงแรม, นำเที่ยว, ร้านอาหาร, บันเทิงและสันทนาการ และ Health and Wellness พร้อมด้วย หัวข้อ creative & inspiration การทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ พร้อมแนะนำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องโดยผู้พัฒนานวัตกรรมตัวจริง 
• Onsite Event วันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 3 อาคาร True Digital Park โดยภายในงานพบกับการสัมมนาและเสวนาวิชาการที่รวมสุดยอดกูรู ยูทูบเบอร์ อินฟลูเอนเซอร์ มากประสบการณ์ด้านธุรกิจท่องเที่ยวและการตลาดดิจิทัล พร้อมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและผู้สนใจ รวมทั้งมีการออกบูธจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เครือข่ายพันธมิตร และสินค้านวัตกรรมจากผู้พัฒนาฯ ที่คัดสรรเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้เหมาะกับธุรกิจท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Workshop พิเศษสำหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ที่จะได้เรียนรู้ วิเคราะห์ และต่อยอดธุรกิจ รวมถึงการใช้เครื่องมือสมัยใหม่เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มูลค่าถึง 15,000 บาท ที่นั่งมีจำนวนจำกัด) และมีการจับคู่ทางธุรกิจ ในโซน Business Matching แหล่งรวม Connection ทางธุรกิจ และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ห้ามพลาด!”

พบกับงาน Enhancing Thailand Tourism 2023 งานเทคโนโลยีแห่งปีเพื่อผู้ประกอบการการท่องเที่ยว เยี่ยมชมงานผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15-24 กันยายน 2566 และ งาน Onsite วันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 3 อาคาร True Digital Park ลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมายได้ทาง www.enhancingthailandtoursim.com 
ติดตามข่าวสารของโครงการผ่านทาง Social Media ทุกแพลตฟอร์ม (facebook, Youtube, LINE, Instagram, TikTok) ในชื่อ Enhancing Thailand Tourism