Header ADS

"มูลนิธิชาวปักษ์ใต้ "เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

"มูลนิธิชาวปักษ์ใต้ "เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมอบทุนการศึกษา นักเรียน
นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในโรงเรียน14 จังหวัดภาคใต้

    พล.ต.สุนทร ซ้ายขวัญ ประธานมูลนิธิสมาคมชาวปักษ์ใต้ 
พร้อมด้วย ดร.วิชา
จุ้ยชุม ประธานจัดงานฯ ขอเชิญท่านผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา นักเรียน
นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ 
พร้อมเชิญร่วมงานใน วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.ถึง 12.00 น. ณ สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 99 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 

:ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชี
"มูลนิธิสมาคมชาวปักษ์ใต้"
ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 034-333-9933 

#มูลนิธิสมาคมชาวปักษ์ใต้
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย