Header ADS

"ป่อเต็กตึ๊ง" ห่วงใย.. มอบเสื้อกันฝน ให้วินมอไซร์รับจ้าง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ห่วงใย.. มอบเสื้อกันฝน 2,400 ตัว ให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง  
ฝ่าฤดูฝนอย่างปลอดภัย รวมมูลค่ากว่า 6 แสนบาท  

18 กันยายน 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ นายสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบเสื้อกันฝน โครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนเสื้อกันฝนแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง”   ให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บางรัก สาทร คลองสาน ธนบุรี ยานนาวา ปทุมวัน และเขตพระนคร รวม 8 เขตๆ ละ 300 คน รวมจำนวน 2,400 ตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 636,864 บาท 
(หกแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) โดยมี ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง จาก 8 เขต เป็นผู้รับมอบและร่วมในพิธี  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เปิดเผยว่า โครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนเสื้อกันฝนแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง”  เป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2566 ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของพี่น้องผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในช่วงฤดูฝน เพื่อช่วยปกป้องให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างให้มีความสะดวก ปลอดภัยในการขับขี่รถในช่วงฤดูฝน และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อกันฝน

ตลอดระยะเวลากว่า 113 ปี มูลนิธิฯ ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา  เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง เพื่อเป็นองค์กร สาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ดังปณิธาน “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”

ติดตามข่าวสารกิจกรรม การช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung