Header ADS

“CASIO Math Competition 2023” เกินเป้า การแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์คาสิโอ ครั้งที่ 4

การแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์คาสิโอ ครั้งที่ 4
“CASIO Math Competition 2023”
ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 8.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม A-B โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
      จบการแข่งขันสุดมันส์ไปแล้วกับเวทีศึกสังเวียนแห่งนักคำนวณ CASIO Math Competition 
“The Arena of Mathematics 2023” ในปีนี้การแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ คาสิโอ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ทางคาสิโอได้ปรับเปลี่ยนเวทีการแข่งขัน ให้เป็นเวทีศึกสังเวียนแห่งนักคำนวณเพื่อเปิดเวทีการแข่งขันท้าทายนักคำนวณในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของทาง บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 เพื่อส่งเสริมนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านคณิตศาสตร์ให้เกิดประสิทธิผล สามารถนำไปใช้ต่อได้ในอนาคต
     คุณนรากร สะสม Head of Casio Megabrand บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “เป็นอีกหนึ่งปีที่มีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเข้ามาสมัครเพื่อร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก มีผู้เข้าแข่งขันระดับการศึกษามัธยมตอนต้น จำนวน 74 คน จากโรงรียน 37 แห่ง และระดับการศึกษามัธยมตอนปลาย จำนวน 128 คน จากโรงเรียน 64 แห่ง รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 202 คน เป็นที่น่าประทับใจที่ได้เห็นเด็กไทยมีความตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ตามวัตถุประสงค์ของทางคาสิโอที่อยากจะกระตุ้นให้นักเรียนได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทางคณิตศาสตร์ควบคู่กับการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งส่งเสริมและกระตุ้นครู ให้ทราบถึงประโยชน์และใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้มากที่สุด เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมสู่การเรียนระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเข้าใจวิธีคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
     ปีนี้เวทีศึกสังเวียนแห่งนักคำนวณเป็นเวทีการแข่งขันที่แปลกใหม่และน่าตื่นเต้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา นอกจากมีกิจกรรมให้ร่วมลุ้นของรางวัลมากมาย โจทย์การแข่งขันในปีนี้ทั้งแบบปรนัยและอัตนัยมีความท้าทายในการคิดคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์คาสิโอ fx-991EX Classwiz มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อได้ทีมผู้ชนะในแต่ละช่วงชั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในระดับมัธยมศึกษาต้น ได้แก่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (เด็กชายธรรม์ภพ เลิศบุญยพันธ์ และเด็กชายอติณัส  ปัทมโยธิน) กล่าวว่า "การมาแข่งขันในครั้งนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างมากที่ให้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มาเข้าร่วมการแข่งขัน ทำให้ได้พัฒนาศักยภาพการใช้งานเครื่องคิดเลขได้ดียิ่งขึ้น พร้อมที่จะลงสนามและต่อยอดได้ในอนาคตในระดับอุดมศึกษา" ส่วนรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร (นายจีรภัทร อมตาริยกุล และนายกรุงเทพ พรหมมณี) กล่าวว่า "ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้รู้สึกดีใจมากครับ ได้นำความสามารถที่มีมาท้าทายทักษะด้านคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ได้อย่างเต็มที่ครับ"
     ในปีนี้นับได้ว่าเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดและท้าทาย สมกับเป็นศึกสังเวียนแห่งนักคำนวณ อีกทั้งจะเป็นศึกสุดท้ายกับการแข่งขันโดยใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ คาสิโอ รุ่น fx-991EX เพราะปีหน้าเราจะพบกับการแข่งขันรูปแบบใหม่ สนุกกว่า ท้าทายกว่าเดิม และพบกันในศึกการแข่งขันหน้ากับ การแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์คาสิโอ ครั้งที่ 5