Header ADS

งานศิลปะการแสดงและเสียง ประจำปี 2565 จัดสุดยิ่งใหญ่ อลังการ สมการรอคอย

งานศิลปะการแสดงและเสียง ประจำปี 2565  จัดสุดยิ่งใหญ่ อลังการ สมการรอคอย 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 65 ที่ผ่านมา  คณะกรรมการจัดกงาน องค์กรเครือข่ายอุตสาหกรรมประดับยนต์เครื่องเสียง ( นายสายัญ ยวงทอง ) และผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ( นายบรรณวัฒน์ วัชรกุลภิรมย์)  หรือ ครูโอปอ ได้ร่วมกันจัดงานประกาศรางวัล  “ศิลปะการแสดงและเสียง” ประจำปี 2565  ปีนี้เป็นปีที่ 2   

โดยมีประธานในพิธีมอบรางวัลล หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ ประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งรายละเอียดการจัดมีดังนี้
1. ด้านรางวัลศิลปะการแสดง ทางคณะกรรมการได้คัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มาความสามารถมาร่วมแสดงในงาน 
2. รางวัลด้านเสียงนั้น จะเป็นบุคคลที่ได้รับรางวัล “แชมป์ประเทศไทยประจำปี” จากการ ประกวดเครื่องเสียงติดรถยนต์ Super Bass Thailand เป็นการประกวดและแข่งขันในแบบเก็บคะแนนชิงแชมป์ประจำปี  เพื่อให้ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ได้พัฒนาฝีมือ นำเทคนิค ระสบการณ์ที่ได้จาการแข่งขันสู่กลุ่มผู้บริโภค  เป็นการกระตุ้นตลาดภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ ประดับยนต์ สร้างงาน สร้างอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ  -- 
3. รางวัลบุคคลต้นแบบดีเด่น “คนดีศรี สังคม” ด้านเสียสละตนช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน การที่เด็กและเยาวชนจะพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการแสดงได้นั้น ขาดมิได้เลย คือการสนับสนุน การส่งเสริมจากผู้ใหญ่ในทุกๆภาคส่วน   คณะกรรมการจึงได้คัดเลือกบุคคลที่มีผลงานในด้านช่วยเหลือ สนับสนุน กิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและเยาวชน อันมีผลงานเป็นที่ประจักร เข้ารับรางวัล  บุคคลต้นแบบ ดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเสียสละตนเพื่อเยาวชนและสังคมประเทศชาติต่อไป  โดยมีจำนวนบุคคลที่เข้ารับรางวัลดังต่อไปนี้

-รางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบ ดีเด่น ด้านส่งเสริมเสริมศิลปะการแสดงเด็กและเยาวชนประจำปี 2565 จำนวน 30 ราย
-รางวัลเกียรติยศ “แชมป์ประเทศไทย” การแข่งขันเครื่องเสียงติดรถยนต์ประจำปี 2565 จำนวน 40 ราย
-รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านศิลปะการแสดงประจำปี 2565 จำนวน 50 ราย

สำหรับเยาวชนดีเด่นประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการคัดเลือกจากศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นานาชาติ เป็นผู้ดำเนินการคัดสรร เด็กและเยาวชนซึ่ง ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ การเรียนเกรดเฉลี่ยนต้อง 3.5 ขึ้นไป และการแสดงความสามารถต้องมีเกียรติบัตรและรางวัลเชิงประจักษ์เป็นตัวประกอบในการคัดเลือก ซึ่งปีนี้การคัดเลือกเป็นไปด้วยเข้มข้น จนได้ 50 รายสุดท้าย
อาทิ ศิลปินนักร้องลูกทุ่งหญิงดีเด่น ได้แก่ น้องเพลงขวัญ พันธุ์รัตน์ , นักร้องไทยสากลดีเด่น น้องวิววี่ วิศรุตตา, และเยาวชนต่างๆอีกมากมาย

ซึ่งในปีนี้ เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องทำการแสดงบนเวทีให้ ผู้ชมได้เห็นกันสดๆๆ บนเวที คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ