Header ADS

"วราวุธ”อวดโฉมที่ทำการชาติไทยพัฒนา พรรคแรกในโลกเมตาเวิร์ส

"วราวุธ”อวดโฉมที่ทำการชาติไทยพัฒนา พรรคแรกในโลกเมตาเวิร์ส

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-15.30 น.งานเปิดตัวโปรเจกต์ “Metapolis” ณ โรงภาพยนตร์ Ultimate Screen พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า สยามพารากอน

เป็นโครงการนวัตกรรมโลกเสมือน Metaverse ของไทยที่ใหญ่ที่สุดร่วมมือหลากหลายหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ฯ

ทั้งนี้ ดร.ปรเมศวร์ กุมารบุญ โฆษกพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นตัวแทนท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ได้รับเชิญให้แสดงวิสัยทัศน์ “การเมืองยุคดิจิทัล” 

โดยชี้ให้เห็น 2 ประเด็นสำคัญของการเมืองยุคดิจิทัลว่า ดิจิทัลเทคโนโลยีจะมีบทบาทต่อการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นในอนาคต และในช่วงเวลาอันใกล้ภัยพิบัติธรรมชาติจาก Climate change นับวันทวีความรุนแรงสังคมโลกจะเข้าสู่ภาวะวิกฤติ แต่โอกาสของประเทศไทยก็มีบนงิกฤติ หากยึดกระบวนทัศน์การวางนโยบายแห่งรัฐบนการแก้ปัญหา Climate change เป็นหลัก กลับจะกลายเป็นการส่งเสริมทั้งด้าน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การศึกษา การเกษตร สังคม การท่องเที่ยว และด้านอื่นๆ อีกมากมายตาม ทั้งนี้ยึดโยงกับการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ได้กล่าวว่า รัฐมนตรีวราวุธฝากถึงผู้สนใจในโครงการ Metapolis ให้ทดลองเข้ามาใช้ และร่วมกันออกแบบสังคมที่ดีในโลกเสมือน อาจนำสิ่งที่เป็นประโยชน์กลับมาใช้ในโลกจริง และเปิดที่ทำการพรรคชาติไทยพัฒนาในโลก Metaverse เป็นพรรคการเมืองแห่งแรกของไทยในโลกเสมือนจริง ดร.ปรเมศวร์ กล่าว