Header ADS

"เลขาฯอาชีวะ ยก วท.ระนอง ต้นแบบอาชีวะสมานฉันท์"

"เลขาฯอาชีวะ ยก วท.ระนอง ต้นแบบอาชีวะสมานฉันท์"

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565
ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบให้ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานอาชีวศึกษา ลงพื้นที่เทคนิคระนอง ติดตามเหตุทะเลาะวิวาท กรณีของ นาย เอ บี นามสมมติ นักเรียน ชั้น ปวช.3 ที่ถูกทำร้ายร่างกายที่โรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคระนอง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ซึ่งผู้ปกครองได้ไปร้องเรียนขอความเป็นธรรม ขอให้รับรองความปลอดภัย ทั้งที่กระทรวงยุติธรรม และได้มาพบว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการฯ ที่ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่าตนและว่าที่ร้อยตรี ธิตา ดวงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย พร้อมด้วยคณะได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุทะเลาะวิวาท  ตามที่ผู้ปกครองได้ไปร้องเรียนขอความเป็นธรรม ขอให้รับรองความปลอดภัย ทั้งที่กระทรวงยุติธรรม และได้มาพบท่านเลขาธิการ ที่ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานั้น 

โดย เลขาธิการฯ สอศ. ได้สั่งการให้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2  เพื่อพูดคุยสร้างความเข้าใจสมานฉันท์ให้คู่กรณี โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหารวิทยาลัย ครูฝ่ายปกครอง วิทยาลัยเทคนิคระนอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองของนักเรียนทั้งสองฝ่าย และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยเสมารักษ์ ยุติธรรมจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด  กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจังหวัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด    และที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

นายทวีศักดิ์ กล่าวต่อว่าการประชุมพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยการหารือในที่ประชุมในวันนี้ทุกฝ่ายให้โอกาสนักเรียนทั้งสองฝ่าย เพื่ออนาคตของนักเรียนเอง และได้ช่วยเหลือผู้ปกครอง ครอบครัวต่อไปในอนาคต ให้ฝ่ายที่ถูกทำร้ายร่างกายกลับมาเรียน on site พร้อมทั้งให้รับรองดูแลความปลอดภัยตามที่ผู้ปกครองร้องขอ ส่วนนักเรียนที่เป็นฝ่ายก่อเหตุทำร้าย ให้สถานศึกษา
ลงโทษโดยทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จนคณะกรรมการเห็นว่าผ่านการประเมินแล้ว ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา และระเบียบว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. และในช่วงนี้ให้นักเรียนกลุ่มนี้เรียน Online ไปด้วย 

ทั้งนี้ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายได้เจรจาทำความตกลงกับสถานศึกษาต่อหน้าสักขีพยานหลายหน่วยงานที่มาร่วมประชุม และนักเรียนที่ทำผิดก็ได้กล่าวขอโทษเป็นที่เรียบร้อยไม่มีการติดใจเอาความกันอีก สำหรับในเรื่องของคดีความ ให้ดำเนินการไปตามกฎหมาย นายทวีศักดิ์ กล่าวต่อไปอีกว่าในระหว่างที่มีการประชุม ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้โทรศัพท์ติดต่อมาให้กำลังใจติดตามการประชุมเพื่อหวังจะให้วิทยาลัยเทคนิคระนอง เป็นต้นแบบอาชีวะสมานฉันท์ ในการแก้ไขปัญหาที่มีการบูรณาการกับเครือข่ายต่างๆ แบบนี้ต่อไป