Header ADS

ตำรวจท่องเที่ยว ประชุมแนวทางเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ พ.ศ. 2566


ตำรวจท่องเที่ยว ประชุมแนวทางเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ พ.ศ. 2566 

วันนี้ (21 ธ.ค.65) เวลา 19.30 น. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัด 
การประชุมกำหนดแนวทางเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมชั้น 2 Shambhala Hotel Pattaya อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 และพิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว
ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ แยกนิภารอท เมืองพัทยา อ.บางละมุง จว.ชลบุรีร่วมกับ
1) ภ.จว.ชลบุรี
2) สภ.เมืองพัทยา
3) ตม.ชลบุรี
4) ส.ทท.1 กก.5 บก.รน.
5) ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.
6) เมืองพัทยา 
7) อำเภอบางละมุง
8) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
9) สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ สำนักงานพัทยา
10) สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา
11) สาธารณสุขอำเภอบางละมุง
12) สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก
13) สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา
14) คณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเมืองพัทยา
15) สมาคมผู้ประกอบการค้าวอล์คกิ้งสตรีทพัทยา
16) ประธานชมรมผู้ประกอบการกลางคืนเมืองพัทยา 

โดยเป็นการแสดงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยว ในการดูแลนักท่องเที่ยว และประชาชนในช่วงเทศกาล
คริสต์มาส และปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยมี พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท. เป็นประธานในพิธี
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร การให้ความปลอดภัย ให้บริการช่วยเหลือ 
อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญในหลักการดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัด
พิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ พ.ศ. 2566 และเป็นการยกระดับ การเพิ่มอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวด้านการรักษาความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว 

การประชุมกำหนดแนวทางเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว และการปล่อยแถวในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรับทราบถึงความตั้งใจของทุกภาคส่วน

โดยเฉพาะความพร้อมของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ 
พ.ศ. 2566

นอกจากนี้ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวขอฝากถึงนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชน ท่านสามารถแจ้งเหตุผ่าน
สายด่วน 1155 ตลอด 24 ชั่วโมง และแอพพลิเคชั่น ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว Tourist Police i lert u
*******************