Header ADS

"อาชีวะสวดมนต์ถวายพระองค์ภาฯ"


ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ และสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย อาชีวศึกษากรุงเทพ และอาชีวศึกษาจังหวัดในเขตปริมณฑล ยังพร้อมใจกันจัดกิจกรรม "กระทรวงศึกษาธิการอาชีวะช่วยประชาชน" ให้บริการประชาชนที่มาถวายพระพร พระองค์ภาฯ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีกิจกรรมบริการน้ำดื่ม กาแฟเย็น ชาเขียว ชานม ขนมคุกกี้ มีลูกเสืออาชีวะบริการ มาเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับช่วยถือดอกไม้ แนะนำทางไปวางดอกไม้ข้างในที่จุดถวายพระพร  

รวมถึงมีนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสามาบริการอำนวยความสะดวกจุดทางเข้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ที่ถวายพระพรและช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรร่วมกับกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยและตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริ อีกด้วย