Header ADS

ฮีโน่ We Care ติดตั้งโซลาเซลล์ แห่งที่ 2 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

ฮีโน่ We Care เดินหน้าสร้างสรรสิ่งดีๆ ให้กับสังคม
ติดตั้งอุปกรณ์แผงโซลาเซลล์ แห่งที่ 2 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมิสเตอร์ เคน อิวาโมโต้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร และตัวแทนจำหน่าย บริษัท พิษณุโลกมอเตอร์เซลล์ จำกัด ร่วมบริจาคระบบโซลาเซลล์แห่งที่ 2 ให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการ Hino We Care  กับแนวคิด “Hino Solar Powering a Sustainable Tomorrow” ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานสะอาด สร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้สังคมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หลังจากดำเนินโครงการที่โรงเรียนบ้านลานเอื้อง จังหวัดสุโขทัยเป็นที่แรกในเดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

นายพินิจ บุญโสภา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก กล่าวว่า “ทางวิทยาลัยขอขอบคุณทางฮีโน่ ที่สนับสนุนอุปกรณ์และระบบโซลาเซลล์  ซึ่งก่อนหน้านี้ทางวิทยาลัยก็เล็งเห็นความสำคัญของพลังงานนี้ จึงได้มีการสั่งซื้อมาใช้ในวิทยาลัยแล้ว ด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงและผลิตไฟได้เพียงพอแค่อาคารสำนักงานเท่านั้น แต่เมื่อได้รับความอนุเคราะห์จากทางฮีโน่เพิ่มเติม ทางวิทยาลัยต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมาก เพราะนอกเหนือจากที่ทางวิทยาลัยจะลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อีกเดือนละเกือบ 3,000 บาท พลังงานที่สร้างจากระบบโซลาเซลล์ยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 750 หน่วย และนำมาใช้ได้เพิ่มขึ้นทั้งที่โรงอาหาร และอาคารครุภัณฑ์ นอกเหนือจากนี้ น้องๆ นักศึกษาในด้านช่างเทคนิคไฟฟ้า ยังได้เรียนรู้อุปกรณ์ในการสร้างพลังงานจากระบบโซลาเซลล์ เพื่อต่อยอดในการเรียนรู้ระบบนี้ เพื่อให้พวกเค้าเหล่านี้ เติบโตไปสร้างประโยชน์ให้สังคม ให้อนาคตของคนไทยสามารถมีพลังงานที่ใช้ได้อย่างยั่งยืน 
ต่อจากนี้ ฮีโน่ยังคงมีแผนดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริจาคโซลาเซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดกระจายไปสู่สถานที่ต่างๆ ทั่วชุมชนในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้าง Ecosystem สถานที่นั้นๆ ให้เป็นสังคมสีเขียวที่ใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือกมากขึ้น มีสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน ร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงยังตอบโจทย์เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs อีกด้วย

สำหรับโครงการ HINO We care ฮีโน่ตั้งเป้าหมายให้ครอบคลุมทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมไปกับการพัฒนาสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น โครงการจาก Hino We Care ยังมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนรอยยิ้มให้กับสังคมไทยและโลกใบนี้ ทั้งในวันนี้และตลอดไปติดตามข่าวสาร และกิจกรรมดีๆ ของฮีโน่ฯ เพิ่มเติมได้ที่ ได้ที่ www.hinothailand.com,  Facebook : Hino Thailand Fan Club, Line : @hinoth, Youtube : Hino Thailand Official และ TikTok : @hinoth