Header ADS

เปิดตัวหนังสือ “SANCTUARY”

ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม และมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ (QSCBC and Foundation) จัดงานเปิดตัวหนังสือ “SANCTUARY”

ในประเทศไทยพบว่าโรคมะเร็งเต้านมมีแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษามะเร็งเต้านมโดยการผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัดและการฉายแสงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมได้เล็งเห็นความสำคัญ และริเริ่มจัดตั้ง ศูนย์มะเร็งเต้านมชั้นนำของภูมิภาค พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์และวิทยาการที่ทันสมัยในการตรวจวินิจฉัย การรักษาตลอดจนการวิจัยโรคมะเร็งเต้านม ขึ้นตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ว่า “ฉันอยากให้ศูนย์ฯนี้ เป็นที่พึ่งของผู้หญิง” และได้มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โปรดเกล้าฯสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นจำนวน 2 ล้านบาทเพื่อเป็นทุนก่อตั้ง และทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ พร้อมทั้งได้พระราชทานนาม “ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม” (Queen Sirikit Centre for Breast Cancer) โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2548
กว่า 30 ที่ รศ.นพ.กฤษณ์ และคุณหญิงฟิโนล่า จาฏามระ พร้อมด้วยทีมงานได้ร่วมกันสร้างศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม และมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ (QSCBC and Foundation)  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องด้วย ให้เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานระดับสากล เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าถึง อุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัย และการรักษามะเร็งเต้านม โดยผู้ป่วยทุกคนของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ จะมีพยาบาลที่ปรึกษาเฉพาะ เพื่อให้คำแนะนำ และเป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วย ตั้งแต่เริ่มเข้ารับการตรวจ อธิบายขั้นตอนการรักษา และติดตามดูแล ตลอดทุกขั้นตอนระหว่างการรักษา

โดยล่าสุด ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม และมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ (QSCBC and Foundation) โดยรศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ  หัวหน้าศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม และประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ และคุณหญิงฟิโนล่า จาฏามระ  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม และมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ                  

จัดงานเปิดตัวหนังสือ “SANCTUARY”  ซึ่งหนังสือ SANCTUARY เป็น limited edition และไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เพื่อสื่อถึงประวัติความสำเร็จ และโครงการของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม และมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ (QSCBC and Foundation)  โดยได้รวบรวมองค์ความรู้และภาพถ่ายของทูตหรือตัวแทนที่เคยจัดแสดงบนป้ายโฆษณา โทรทัศน์ และห้างสรรพสินค้าทุกที่ที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ เป็นเวลากว่า 15 ปี และได้จัดพิมพ์นังสือเล่มนี้ด้วยเงินบริจาคของผู้บริจาคนิรนาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้ หนังสือ SANCTUARY จะถูกมอบให้กับสถาบันต่าง ๆ รวมถึงมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และส่งไปยังสถานทูตต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมอย่างไม่หยุดยั่ง

ดร.สจวร์ต กล่าวว่า ผมมารับรองผลงานของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม (QSCBC) ซึ่งถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นในความสำเร็จจนถึงขณะนี้ ผมทำงานเกี่ยวกับตับแต่เต้านมมะเร็งเป็นงานที่ยากมากในระดับเซลล์นี้ ซึ่งผมได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของศูนย์ฯ ในการพัฒนามาตรฐานการดูแลในประเทศของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม (QSCBC) พวกคุณสามารถทำออกมาได้ประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่ง

รศ.นพ.กฤษณ์ กล่าวว่า “แนวทางการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งมีการทำลายมะเร็งในตับ และปอดของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมในระยะสุดท้ายเมื่อการรักษาอื่นๆ ทั้งหมดล้มเหลวในที่สุด นี่เป็นครั้งแรกของโลกและข่าวที่น่าทึ่งสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและเผยแพร่ที่การประชุมมะเร็งเต้านมนานาชาติ St.Gallen ในปี 2564 ทีมงานของเราที่ทำการรักษาแบบใหม่ของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม (QSCBC) แสดงให้เห็นว่ามีความหวังว่าจะรักษามะเร็งเต้านมได้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าตื่นเต้นมากสำหรับโรคมะเร็งเต้านมที่ได้แพร่กระจายไปยังปอดและตับ”

คุณวทานิกา กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นทูตมะเร็งเต้านมของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม และมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ (QSCBC and Foundation) และขอเป็นตัวแทนในการขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนโครงการที่ดูแลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด และดิฉันมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลืองานของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม และมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ (QSCBC and Foundation) โดยในปีที่จะถึงนี้ ดิฉันจะเริ่มจากออกคอลเลกชั่นพิเศษและงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อระดมทุน และหวังว่าเราจะได้ร่วมกันช่วยเหลือโครงการที่มีคุณค่านี้ต่อไป 

 คุณหญิงฟิโนล่า กล่าวว่า “ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม และมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ (QSCBC and Foundation) มีโครงการพิเศษต่าง ๆ  เพื่อให้ความรู้และช่วยเหลือผู้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อาทิ “โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในชุมชนแออัด” ซึ่งได้ริเริ่มเมื่อ 20 ปี ที่แล้ว โดยให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกที่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม (QSCBC)  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ “โครงการบ้านพิงพัก” (Pink Park Village) ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายอย่างครบวงจร แก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ บริหารงานโดยมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ดร.พักตร์พิไล ทวีสิน เป็นคณะกรรมการอิสระที่คัดเลือกผู้ป่วยให้กับบ้านพิงพัก และขอขอบคุณทุกท่านที่สนันสนุนศูนย์ฯ เป็นอย่างดียิ่ง”

ภายในงานมีการเปิดตัวครั้งแรกของบทเพลง  “เชื่อฉันไหม” บทเพลงพิเศษแห่งความหวังเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม เรียบเรียงเนื้อร้องและทำนองโดยคุณบอย โกสิยพงษ์ ขับร้องโดยคุณรัดเกล้า อามระดิษ                      และเปิดตัว “คุณวทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา” แบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม และมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ (QSCBC and Foundation) โดยมี ดร.สจ๊วต เคอร์บิชลีย์, ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน, คุณอาภรณ์ กวินอนันต์, ดร.สุภี พงษ์พานิช, คุณบอย โกสิยพงษ์,  คุณแหวนแหวน-ปวริศา เพ็ญชาติ. คุณเกรซ มหาดำรงค์กุล, คุณซินดี้ บิชอพ, คุณแอน ทองประสม  และ  ทูตของศูนย์ ฯ และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ห้องบอลลูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถสมทบทุนสนับสนุนและพัฒนากระบวนการรักษามะเร็งเต้านมด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดได้ที่มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ (QSCBC Foundation) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02 214 6044

หากต้องการสอบถามข้อมูลการรักษา ติดต่อได้ที่ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม เบอร์ 02 256 4693 หรือทางเว็ปไซต์ https://qscbc.org/