Header ADS

Thailand Winter Festivals

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เปิดตัวเทศกาลรับลมหนาว “Thailand Winter Festivals” สร้างปรากฏการณ์เฟสติวัลทั่วประเทศส่งท้ายปี 2566

 วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2566) ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล : นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดตัวงานใหญ่งานแรก ภายใต้สาขาเฟสติวัล 1 ใน 11 สาขาเป้าหมายในยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ 

ภายใต้ชื่องาน เทศกาล Thailand Winter Festivals โดยมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เข้าร่วมงาน โดยงานเทศกาล Thailand Winter Festivals นี้ เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะประกาศความพร้อม และแสดงศักยภาพการเป็นฮับแห่งเฟสติวัลโลก ภายในงานประกอบไปด้วยเทศกาลสําคัญ 2 เทศกาล ได้แก่ Thailand Winter Festival และ Colorful Bangkok Winter Festival 2023 ที่ได้รวมงานกว่า 3,000 งาน และ อีก 200 งานในกรุงเทพฯ ที่จะทยอยจัดขึ้นภายใน 2 เดือนของปีนี้ ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2566

     นายเศรษฐา กล่าวว่า “งาน Thailand Winter Festivals เป็นผลจากการทํางานแบบบูรณาการอย่าง แท้จริง โดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายว่า ประเทศไทยจะต้องเป็นผู้นําในด้านเฟสติวัลของโลก คณะกรรมการ ยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติได้เริ่มผลักดัน แก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรค วางรากฐานการเติบโตของ อุตสาหกรรม รวมไปถึงสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงองค์ความรู้ให้ประเทศไทยพร้อมสําหรับการเป็น Festival Country ในอนาคต เพราะไทยยังมีศักยภาพในการท่องเที่ยวอีกมาก กอปรกับรัฐบาลยังมีนโยบายหลายมิติ ที่จะสนับสนุน ทั้งการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สนามบินที่กําลังจะเกิดขึ้นที่อันดามัน และนโยบายเรื่องวีซ่าฟรี ที่กําลังดําเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลได้เริ่มต้นการผลักดันอย่างจริงจัง”

     นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “Thailand Winter Festival” ถือเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ท่องเที่ยวไทยครั้งยิ่งใหญ่ที่มีนัยสําคัญต่อการ กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล สําหรับช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 ถือเป็น ช่วงไฮซีซั่นที่มีการเดินทางของนักท่องเที่ยวมากที่สุด และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเพิ่มแรงส่งทางการ ท่องเที่ยวด้วย Big Event กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. จึงได้เสนอ 5 กิจกรรมสําคัญ เริ่มต้นด้วย กิจกรรมสีสันแห่งสายน้ํา มหกรรมลอยกระทง ปี 2566 นําเสนอประเพณีลอยกระทงอันทรงคุณค่า เน้นย้ํา ความสุขอย่าง “วิถีไทย” ต่อด้วย Amazing Thailand Marathon Bangkok 2023 ตอกย้ําความพร้อมของ กรุงเทพฯ ประเทศไทยก้าวสู่ Sport Tourism Destination ระดับโลก และ กิจกรรม Amazing Thailand Passport Privileges มอบสิทธิประโยชน์การใช้จ่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทยแก่นักท่องเที่ยว ต่างชาติและอีกหนึ่ง

กิจกรรมที่หลายๆ ท่านรอคอยกับ Vijit Chao Phraya 2023 แต่งแต้มสีสันแนวแม่น้ํา เจ้าพระยายามค่ําคืนตลอดทั้งเดือนธันวาคม 2566 ใน 6 พื้นที่การแสดงที่แสดงถึงความหลากหลายทาง วัฒนธรรมจากแนวของสายน้ําที่คดโค้ง สู่แลนด์มาร์กของประเทศไทย 

และส่งท้ายปีแบบยิ่งใหญ่ด้วยกิจกรรม Amazing Thailand Countdown 2024 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตอกย้ําภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็น Global Countdown Destination ยอดนิยมในใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก”