Header ADS

"เสธ.หิ !!เข้าพบน้องนิสิต ม.พะเยาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมชื่นชมเด็กรุ่นใหม่กล้าแสดงความคิดเป็นของตัวเอง มั่นใจประชาธิปไตย เติบโตอย่างเข้มแข็ง !!


ที่มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ผู้ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.)ภาคเหนือ ร่วมกับ นายดีระพัฒน์ ธนนันทพันธุ์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 จ.พะเยา,นายมานัส ทาระจีน ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 จ.พะเยา และ ดร.ไพโรจน์ ตันบรรจง ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 จ.พะเยา,นายดลนรุตม์ ชาญเศรษฐนนท์ ลำปางเขต 2,พ.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ อาทิตยานนท์ ลำปาง เขต 3 ได้ร่วมกิจกรรมและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนที่มาเข้าร่วมครั้งนี้กว่า 300 คน

สำหรับบรรยากาศโดยทั่วไปดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ผู้ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมด้วย ผู้สมัครและทีมงานได้นั่งพื้นร่วมเสวนาพูดคุยกับกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนที่มาร่วมพูดคุย โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถึงทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ทั้งระดับจังหวัดและประเทศ พร้อมกับแนะนำผู้สมัครทั้ง 3 เขต กับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาและประชาชนที่มาร่วมงานครั้งนี้

โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น นโยบายด้านการศึกษา ของพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.)การส่งเสริมทุนการศึกษาและวิจัยต่างๆ ,ทุนวิชาชีพ 1 อำเภอ 1 ทุนและระบบการเกณฑ์ทหาร ระบบการดูแลทหารในกองทัพ ซึ่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเห็นที่แตกต่างกันบ้าง แต่สามารถพูดคุยหาทางออกได้ มีการส่งเสียงต่อต้านลุงตู่เล็กน้อย จากบุคคลภายนอกประมาณ 10 กว่าคน แต่น้องๆนิสิต ได้ช่วยกันข้อร้องให้กลุ่มดังกล่าวหยุดการกระทำ ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากกลุ่มดังกล่าว 
     
ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ กล่าวว่า ทางผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 3 เขตได้มีความคิดเห็นตรงกันว่า ควรจะมารับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่โดย ใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรับฟังและเสวนากับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ปัจจุบันนี้ นักศึกษาหรือ เยาวชนรุ่นใหม่ สนใจเรื่องการเมือง ซึ่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งนี้ นำ 2 นโยบายสำคัญมาพูดคุยให้กับน้องๆนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาให้เข้าใจมากขึ้นคือ ทุนวิชาชีพ 1 อำเภอ 1 ทุน ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้กับน้องๆในการประกอบวิชาชีพได้เร็วขึ้น สามารถสร้างรายได้ และพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต ในส่วนระบบการเกณฑ์ทหารเข้าไปเป็นกำลังพลของประเทศ และระบบการดูแลทหารในกองทัพนั้น วันนี้ได้ชี้แจงกับน้องๆ ว่าการเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด ซึ่งในอนาคตกองทัพมีการพัฒนาระบบในการบริหารจัดการกำลังพลให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงฝากให้น้องๆมองสิ่งที่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติเป็นหลัก ซึ่งทางพรรครวมไทยสร้างชาติ มั่นใจว่า มหาวิทยาลัยพะเยาแห่งนี้ จะเป็นคลังสมองที่รวบรวมนักปรัชญาการเมือง โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาเหล่านี้ ซึ่งในอนาคตเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวจะเข้ามาช่วยในการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งทางการเมืองและอื่นๆ เพื่อพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาต่อไป ดร.หิมาลัย กล่าว

/////////////////////////