Header ADS

สตง. เตือนประชาชนระวัง ! กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สตง. รับจัดทัวร์พาท่องเที่ยว พร้อมแนะหากมีข้อสงสัย ให้สอบถามข้อมูลได้ที่ สตง. โดยตรง

​นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามว่า มีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สตง. รับจัดทัวร์ พาท่องเที่ยวเดินป่าในประเทศไทย โดยไม่มีการแจ้งเลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยวให้ลูกค้าได้รับทราบ ซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือร้องเรียนในระบบฐานข้อมูลบุคลากรของ สตง. พบว่า รายชื่อดังกล่าวไม่ใช่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของ สตง. จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอย่าหลงเชื่อ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม ร้องเรียน แจ้งเบาะแส รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารของ สตง. ได้ทาง www.audit.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02 271 8000 ในวันและเวลาราชการ

​“สตง. เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีหน้าที่และอำนาจในการตรวจเงินแผ่นดินและตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย และไม่มีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของ สตง. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ที่มีการนำไปแอบอ้างแต่อย่างใด” ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าว
 
​#สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
#สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย