Header ADS

พรรคไทยเป็นหนึ่งเปิดตัวอย่างฮือฮา ...

พรรคไทยเป็นหนึ่งเปิดตัวอย่างฮือฮา ...

วันที่ 4 เมษายน 2566 
ณ ศาลาว่าการกรุงเทพฯ 2 พรรคไทยเป็นหนึ่งเปิดตัวเข้าสมัครบัญชีรายชื่อด้วยการเปิดซันรูฟขึ้นมายืนถือป้ายพร้อมเปิดเพลงประจำพรรค จนสามารถดึงความสนใจขณะที่นักข่าวกำลังสัมภาษคุณชูวิทยเหมือนจะ แย่งซีนชูวิทย์ นักข่าวสนใจการเปิดตัวมาคนเดียวแบบ"แปลกตา"จนหันมาจับภาพกันทั้งหมด จนได้เข้าไปสัมภาษณ์ร่วมกับคุณชูวิทย์ 

โดยคุณชูวิทย์บอกว่าผมจะสนับสนุนคุณ พรรคไทยเป็นหนึ่ง หากคุณไม่ได้ทำเล่นๆ เข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งหัวหน้าพรรคไทยเป็นหนึ่ง คุณศิระ อวยศิลป์ (หนึ่ง) ก็รับปากคุณชูวิทย์ และขอให้คุณชูวิทย์ สนับสนุนพรรคไทยเป็นหนึ่ง

#โปรดเลือกคนรุ่นใหม่เข้าสภาพรรคไทยเป็นหนึ่งเบอร์33