Header ADS

สมุทรสาคร : ศึกเลือกตั้งสมานฉันท์ ผู้สมัคร ส.ส. ตกลงนอกรอบ ได้เบอร์เดียวกันทั้ง 3 เขต ..

ศึกเลือกตั้งสมานฉันท์ ผู้สมัคร ส.ส. ตกลงนอกรอบ ได้เบอร์เดียวกันทั้ง 3 เขต ..

วันที่ 3 เม.ย.66 เวลา 8.30 น.ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร สถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 3 เขต นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยว ได้เข้าตรวจเยี่ยมการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 3 เขต โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีกองเชียร์จำนวนมากมาให้กำลังใจผู้สมัครของตน

สำหรับในวันนี้มีผู้สมัครทั้ง 3 เขต เดินทางมายื่นก่อนเวลา 8.30 น. จำนวน 10 พรรคการเมือง ประกอบด้วย 1.พรรคพลังประชารัฐ 2.พรรคเพื่อไทย 3.พรรครวมไทยสร้างชาติ 4.พรรคประชาธิปัตย์ 5.พรรคไทยสร้างไทย 6.พรรคภูมิใจไทย 7.พรรคไทยภักดี 8.พรรคเสรีรวมไทย 9.พรรคก้าวไกล 10.พรรคคลองไทย (สมัครเขต 2 เพียงเขตเดียว) 

โดยก่อนการจับสลากเพื่อเรียงลำดับผู้ยื่นเอกสารการสมัครนั้น หนึ่งในผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้ขอหารือกับว่าที่ผู้สมัครทั้งหมด เพื่อหาข้อตกลงให้ทุกพรรคได้เบอร์เดียวกันทั้ง 3 เขต ซึ่งผู้สมัครทั้ง10 พรรค ส่งตัวแทนเข้าหารือ ซึ่งได้ข้อสรุปที่เอกฉันท์ว่า ให้ทั้ง 9 พรรค จับเบอร์ 1-9 เพื่อเลือกลำดับ ในการจับเบอร์อีกครั้ง เพื่อยื่นเอกสารกับ กกต. ยกเว้นพรรคคลองไทยเนื่องจากมีผู้สมัครเพียงเขตเดียว จะเป็นผู้ยื่นเอกสารในอันดับที่ 10 

ทั้งนี้ลำดับการยื่นเอกสารของผู้สมัครนั้น จะเป็นเบอร์ของผู้สมัครในแต่ละเขต อาทิ ผู้สมัคร เขต 1 พรรค..ยื่นเอกสารลำดับที่ 2 ก็จะได้หมายเลข 2 เป็นตัน โดยการตกลงของทุกพรรคการเมืองได้ข้อสรุปลำดับการยื่นเอกสาร ซึ่งเป็นเบอร์ผู้สมัคร ของทั้ง 3 เขต ดังนี้ 

พรรคพลังประชารัฐ ได้หมายเลข 1 
พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้หมายเลข 2 
พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 3 
พรรคไทยสร้างไทย ได้หมายเลข 4 
พรรคประชาธิปัตย์ ได้หมายเลข 5 
พรรคไทยภักดี ได้หมายเลข 6 
พรรคภูมิใจไทย ได้หมายเลข 7
พรรคเสรรวมไทย ได้หมายเลข 8 
พรรคก้าวไกล ได้หมายเลข 9 
พรรคคลองไทย ได้หมายเลข 10 

โดยลำดับหมายที่ได้ของแต่ละพรรคนั้น จะใช้เป็นหมายเลขผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 3 เขต ซึ่งถือเป็นผลดีทั้งกับผู้สมัคร และผู้ลงคะแนน เนื่องจากทำให้จำง่ายไม่สับสน และเป็นเบอร์เดียวกันทั้งจังหวัด ซึ่งถือเป็นสีสันของการสมานฉันท์ทางการเมือง ของจังหวัดสมุทรสาคร // 

  พญาราหู พิราบข่าว 03/สมุทรสาคร